SEB Innovatsioonikeskuses arendati aastaga 24 uut äriideed

SEB juhi Allan Pariku sõnul on Innovatsioonikeskus SEB panus Eesti jätkusuutliku ja laiapõhjalise majanduskasvu kindlustamiseks läbi ettevõtjate toetamise ning koostöö elavdamise.

SEB juhi Allan Pariku sõnul on Innovatsioonikeskus üks viisidest, kuidas SEB on võtnud aktiivse eestvedaja rolli Eesti majanduselu arendamisel ja toetamisel. „Tallinnas Innovatsioonikeskuse avamine oli peamiselt ajendatud soovist aidata äriklientidel arendada oma äritegevust, tõsta nende konkurentsivõimet ning panustada seeläbi veelgi enam Eesti majanduskasvu,“ ütles Parik. Tema sõnul ei tasu kindlasti alahinnata ka Innovatsioonikeskuse eraklientidele ning kooliõpilastele suunatud üritusi ja koolitusi, mis on kiiresti saavutanud populaarsuse.

Kõigest aasta jooksul on Innovatsioonikeskuses korraldatud üle 130 programmi, ürituse ja häkatoni, mis on olnud suunatud nii ettevõtjatele, eraklientidele kui ka tudengitele ja kooliõpilastele. Nende raames on keskust külastanud kokku enam kui 3000 inimest ning sündinud 24 äriideed, millega meie ettevõtted soovivad laiendada oma haaret nii siin kui ka eksporditurgudel. Keskuse tegemised ulatuvad selle seinte vahelt kaugemale tänu Facebooki otseülekannetele, mille kaudu on enam kui 250 tuhat inimest saanud osa Innovatsioonikeskuse inspiratsioonist ja ideedest.

SEB Innovatsioonikeskus toimib käsikäes SEB Kasvuprogrammiga, mille näol on tegemist maailmatasemel õppeprogrammiga. Innovatsioonikeskus ning Kasvuprogramm moodustavad koostoimes omamoodi inkubatsioonikeskkonna ettevõtetele, mis soovivad oma äritegevust arendada ja laiendada. „Kasvuprogramm on meie n-ö kolmas sammas innovatsioonitegevuses, läbi mille panustame tugevama ja konkurentsivõimelisema majanduskeskkonna loomisesse,“ ütles Allan Parik.

Pariku sõnul on oluline mõista, et nii nagu avatud pangandus mõjutab pangandussektorit, on muudatustesse tõmmatud ka teised sektorid, jaekaubandusest traditsiooniliste sektoriteni. „Tehnoloogia areng ning muutlik turg panevad kõiki enamal või vähemalt määral oma ärimudeleid ümber hindama – siinkohal tulebki ettevõtetele appi kasvuprogramm, kus läbimõeldud koolitusprogrammi ning tipptasemel mentorite toel on ettevõtjatel võimalik seda teha,“ selgitab Parik. SEB juhi sõnul näeb loodetavasti juba peagi uusi edulugusid nii üksikute ettevõtete pinnal, aga ka kasvavat koostööd ettevõtete ja teadusasutuste vahel, mis omakorda toetaks tehnoloogia levikut sektorite lõikes ning uute kõrge lisandväärtusega töökohtade teket.

Pikemas perspektiivis on SEB Innovatsioonikeskuse eesmärgiks koondada ambitsioonikaid ettevõtteid, kes nii SEB pakutava inkubatsiooniprogrammi, aga ka koostöös üksteisega moodustaksid laiapõhjalise ettevõtjate ringi, mis panustaks tulevikus Eesti arengusse. Kõrge huvi Kasvuprogrammis osalemise vastu ning Innovatsioonikeskuse kõrge külastatavus annavad tunnistust projekti vajalikkusest ja tulevikupotentsiaalist. „Innovatsioonikeskuse uksed on avatud kõigile ettevõtjatele ja ettevõtlikele inimestele, kes sooviksid oma äriideid arendada koostöös ekspertidega nii SEBst kui mujalt,“ ütles Allan Parik.

Allikas: SEB pressiteade 19.04.2018

Seotud uudised

SEB Kasvuprogrammi läbisid esimesed 12 ettevõtet

4. September 2017

SEB avas kevadel Tallinnas Innovatsioonikeskuse, mille eesmärk on aidata kaasa ettevõtetel arendada oma äritegevust ja tõsta konkurentsivõimet. Seeläbi soodustada ka Eesti kiiremat majanduskasvu. Innovatsioonikeskuse tuumaks on spetsiaalne Kasvuprogramm,…

Lapsi võiks kaasata pere eelarve planeerimisse

22. October 2015

Eesti elanikest on 65 protsenti veendunud, et laste kaasamine perekonna eelarve planeerimisse on parim viis, kuidas õpetada neid rahaga mõistlikult ümber käima. Oluliseks peetakse ka koduste tööde eest…

Ajujahi võidule pürgib 303 äriideed

22. October 2013

Ettevõtluskonkursile Ajujaht esitati 303 äriideed, mis hakkavad võistlema peavõidu ja 50 000 euro pärast. Ajujahti korraldab EAS Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, konkursi partner on SEB. EASi ettevõtluse- ja innovatsioonikeskuse…