NIP aitab otsustada, kas saada inseneriks

Novembris 2017 toimunud Kutsekoja OSKA konverentsilt jäid kustumatult meelde TTÜ õppeprorektori Hendrik Volli laused, kui arutleti suurimate vastuolude üle tuleviku tööjõuvajaduse ja haridussüsteemi vahel: me peame tutvustama neid erialasid, mis on teenimatult ebapopulaarsed, näitama nende erialade võluvamaid külgi. „Küte on kütkestav, jahutus on jalustrabav,“ tõi ta näite, kuidas insenerivaldkonna erialadest rääkida.

See meenus, kui TTÜ Mektory tehnoloogiakool andis veebruari alul teada, et avatud on inseneeria instensiivõppe programmi NIP ehk noore inseneri õppeprogramm koolinoortele.

 

„Jah, avamise põhjus ja eesmärk on selgelt ühene: tutvustada ja populariseerida noorte seas insenerierialasid,“ kinnitas Karin Käär Mektory tehnoloogiakoolist. „Sõna insener on noortele võõras, programmis osaleja saab teada, mida insener teeb.“

NIP on algatatud koostöös Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonnaga ning see on suunatud põhikooli lõpuklassidele ja gümnaasiumiõpilastele. Programmi eesmärk on tutvustada tänase tööjõuturu suurima nõudlusega valdkondi.  NIPis osalevad koolinoored, keda huvitavad elekter, magnetism, vesi ja ventilatsioon ning kütuste omadused, nende tootmine ja kasutamine; tootearendus ja robootikamaailm ning ehitus, teede projekteerimine  ja liikluse modelleerimine.

Lisaks teoreetilisele õppele ja praktilisele tegevusele TTÜ ja Mektory laborites korraldatakse ka väljasõite ettevõtetesse, et tutvuda inseneride igapäevatööga. Õppepäevad on laupäeviti, et osaleda saaksid ka õpilased, kes elavad väljaspool Harjumaad.

Ühtpidi ei ole insenerierialade vastu suurt huvi, teisalt grupid said kohe täis. Karin Käär arvas põhjuseks, et huvi on insenerivaldkonna vastu tervikuna, noored soovivad enne kõrgkooli astumist endale selgeks teha, mis on mis. NIPi esimene semester kestab neli kuud, veebruarist maini. Esimesed õppepäevad teemal vesi, tootearendus, elektromehaanika, teede projekteerimine ja liikluse modelleerimine ning ehitus on läinud väga hästi. „Esimene rühm täitus kiiresti, ka aprillis alustav rühm on juba koos. Õpilane saab valida, kas osaleb kõigil 12 õppepäeval või valib ainult konkreetsed teemad. Reeglina siiski soovitakse kõigest osa saada,“ sõnas Karin Käär.

„Ega noor ei tahagi gümnaasiumis õppida süvendatult teedeehitust, küll tahab ta teada, kas võiks seda hiljem õppima minna, kas see eriala sobiks talle,“ sõnas Käär. Ta lisas, et TTÜ õppejõud, kes on noortele õppepäevi läbi viinud, on väga rahule jäänud: õpilased on motiveeritud ja tõeliselt huvilised.

Mis õppepäevadel toimub? Näiteks vee teema puhul said õpilased teadmisi sellest, kuidas toimub laboris ja looduses vee kvaliteedinäitajate määramine. Esimene osa õppepäevast toimus laboris, kus õpiti tundma mõõteseadmeid ning tehti praktilisi katseid.

Teine osa päevast toimus veekogu ääres, kus akustilise mõõteseadme abil tehti vooluhulga mõõtmisi ja määrati sensoritega vee kvaliteedinäitajaid.

Teede ja sildade õppepäeval ehitati kõigepealt pabersildu. Noored said teoreetilisi teadmisi paberist sildade ehitamise põhimõtetest ning seejärel asuti reaalset mudelit ehitama. Töötoa lõpuks oli igal meekonnal silla mudel, mille omadused kohe ka proovile pandi.

Teede projekteerimise võimalustega tutvusid osalejad arvutiprogrammi Civil3D abil. Osalejad said kaasa lüüa kergliiklustee kavandamisel ja ühe foorristmiku taktijaotuse projekteerimisel.

Õppepäevadel osalemine on tasuta ning programmi toetab Euroopa Regionaalarengu Fond. Programm kokku kestab kolm aastat ning selle aja jooksul loodetakse anda ettevalmistus 300 tulevasele inseneeriatudengile.

Allikas: miks.ee

Seotud uudised

Bright Minds aitab koolinoortel 5 maakonnas oma äriideid arendada

28. January 2016

Mullu novembris käivitus Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse Mektory ning Swedbanki koostöös koolinoorte äriideede konkurss Bright Minds, et julgustada ja toetada noori oma ideid ellu viima. Käesoleval õppeaastal…

Ettevõtlusteater võiks saada igapäevase õppetöö osaks

18. March 2013

Rakvere ametikool on töötanud koos partneritega välja uue ettevõtlikkuse ja ettevõtluse õpetamise metoodika: ettevõtlusteater on suunatud kõrg- ja rakenduskõrgkoolide tudengitele, gümnaasiumide ja ametikoolide õpilastele. Uudne õppemetoodika on tekitanud…

STARTER aitab noorte ideed ettevõtluseks vormida

26. June 2017

Ettevõtlikkus ei eelda vastavat kõrgharidust, pigem just aktiivsust, algatusvõimet ja oskust kujundada ideest toimiv ettevõte. Järjest enam noori soovib proovida kätt ettevõtjana ja alustada oma äriga. Kui veel…