Aita valida aasta parimad ettevõtlusõpetaja, mentor ja vilistlane!

Juba ligi 8 aastat on JA Eestil olnud au välja kuulutada „Aasta ettevõtlusõpetaja“ ja „Aasta mentor“ tiitlid. Möödunud aasta juubelipidustuste ajal hakati tunnustama ka JA Eesti programmide vilistlasi. Anna ka Sina oma panus ning esita oma kandidaat. Head inimesed on tunnustamist väärt!

Aasta ettevõtlusõpetaja on õpetaja, kes õpetab jooksval aastal ettevõtlust põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, juhendab jooksval õppeaastal vähemalt üht tegutsevat õpilasfirmat (v.a algklasside õpetaja), on oma õpilasi innustanud osa võtma erinevatest õpilasüritustest ja programmidest. Aasta ettevõtlusõpetaja inspireerib ja julgustab õpilasi olema ettevõtlikud ning aktiivsed, kasutab õppes reaalse ettevõtlusmaailma kogemust, organiseerib õppetööväliseid üritusi ning tema õpilased on saavutanud erinevates ettevõtmistes silmapaistvaid tulemusi. Lisainformatsioon, tingimused kandidaatidele ja kandidaatide esitamine on leitav JA Eesti koduleheküljelt.

JA Eesti soovib tunnustada ka inimesi, kes on vabtahtlikuna aidanud kaasa noore põlvkonna ettevõtjate arendamisele. Soovime esite tõsta inimesi, kes on jaganud oma teadmisi õpilastele klassitunnis või ärikonsultandina ning aidanud lähendada ettevõtlusõpet tegelikule ärimaailmale. Lisainformatsioon, tingimused kandidaatidele ning kandidaatide esitamine on leitav JA Eesti koduleheküljelt.

JA Eesti programmide eesmärk ei ole kunagi olnud olla tippsündmus noore inimese elus, vaid luua noorele fundamentaalne stardiplatvorm, saamaks tõeliseks tuleviku tegijaks. Seetõttu hindame „Vägeva vilistlase“ valimisel eelkõige saavutusi, mis on korda saadetud pärast JA programmi lõpetamist. Konkursi käigus soovime kaardistada JA Eesti kõige silmapaistvamaid vilistlasi. Lisainformatsioon, tingimused kandidaatidele ning kandidaatide esitamine on leitav JA Eesti koduleheküljelt.

Anna oma panus ning tunnusta parimaid!

Seotud uudised