Osale koolitusel majandus- ja ettevõtlusõppe paremaks korraldamiseks

Ettevõtlus- ja majandusõpetajaid ning ettevõtlusõpet toetavaid spetsialiste oodatakse osalema 23. aprillil ja 10. mail toimuval koolitusel, mille eesmärk on õpetajatel mõista ettevõtlikkust ja ettevõtluspädevuse komponente, osata neid hinnata ja kasutada tundides ning saada ettevõtlikkust ja ettevõtluspädevusi kirjeldavat abimaterjali. Registreeruda saab 16. aprillini.

Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rahastatud programmi “Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel (Edu & Tegu) raames koolitusele “Õpilase ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamine majandus- ja ettevõtlusõppes”. Koolitus toimub 23.04.2018 ja 10.05.2018, kell 10.00 – 17.15 Tallinna Ülikoolis (Haridusinnovatsioonikeskuse auditooriumis T-412).

Osalema on oodatud üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ettevõtlus-ja majandusõpetajad ning teised ettevõtlusõpet toetavad spetsialistid.

Koolituse eesmärgiks on õpetajatel mõista ettevõtlikkust ja ettevõtluspädevuse komponente, osata neid hinnata ja kasutada tundides ning saada ettevõtlikkust ja ettevõtluspädevusi kirjeldavat abimaterjali. Räägime praktilistest õppemeetoditest ettevõtluspädevuse kujundamisel ja analüüsime seniseid praktikaid.

Koolitus on osalejale tasuta, kuid palume ennast registreerida hiljemalt 16.04 või kuni vabade kohtade täitumiseni.

 

Täpsemalt Edu & Tegu koolituste kohta Tallinna Ülikoolis leiate siit.

Seotud uudised

Ettevõtlusmentorluse praktikad Taani näitel

7. September 2016

Ettevõtjad, õppejõud ja õpetajad, kes tahavad toetada õpilas-/üliõpilastiimide arengut, kuulata Taani kogemust ettevõtusmentorlusest ja saada häid praktikaid, et kasutada neid õppetöös, on oodatud 29. septembril, kell 9.00 –…