12.-16. veebruaril toimub esmakordselt üle-eestiline algatus “Tööle kaasa!”

Noored vajavad karjäärivalikute tegemisel varakult arusaama, mida tähendab töötamine ja millised on erinevaid ametikohad. Noorte teadlikkuse tõstmiseks toimub 12.−16. veebruaril algatus „Tööle kaasa!“, mille raames avavad Eesti ettevõtted vähemalt üheks päevaks uksed oma töötajate 7.−9. klassis õppivatele lastele loomaks neile koostöös koolide ja lapsevanematega paremaid ja mitmekülgsemaid võimalusi tööeluga tutvumiseks!

„Arvutiklahve klõbistavat ema ja isa näevad paljud noored pea iga päev. Mis selle klõbistamise taga on, teavad vähesed,“ rääkis algatuse peakorraldaja kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts. „Ka tööstuses või mujal töötavate lapsevanemate töö jääb noortest kaugele, kui nad ei saa käed küljes asja juures kaasas olla või ei mõista, milliseid protsesse mõni toode või teenus enne valmimist läbima peab. Ka väikestel asjadel võib olla suur kaal. Teadmine oma vanemate tööst ei ole vaid laste lõbustamiseks – see on vajalik noorte paremate karjäärivalikute tegemiseks ja nende edukaks hakkamasaamiseks tulevikus,“ kinnitas Palts.

„Kindlasti tuleks lapsi innustada palju küsimusi küsima. Just läbi lapse võib selguda, et mõni lahendus on ebaloogiline või ajast maha jäänud – noored on väga innovaatilised,“ ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak. „Lapsele annab vanema töökohas sisukalt veedetud päev kindlasti rohkem teavet ja mõtteainet kui koduseinte vahel peetavad vestlused eriala valimisest ja õppimisest, tööl käimisest ja töö tegemisest ning töömaailmast üldisemalt,“ ütles Varrak. „Kutsun kõiki ettevõtteid, koole ja peresid algatuses osalema.“

„Karjääriõpetajana näen ja tean, et õpetajad mõistavad väga hästi, kui oluline on õpilastel töömaailmaga tutvuda. Tegelikult on ju koolid ja lapsevanemad sama asja eest väljas – et lapsel oleks rohkem teavet ja kogemusi, mille alusel oma otsuseid teha,“ kommenteeris SA Innove karjääriõppe peaspetsialist ja karjääriõpetaja Mare Lehtsalu. „Õpetajad on väga huvitatud kooli ja lapsevanema sisulisest koostööst. Üleriigiline ettevõtmine nagu „Tööle kaasa!“ aitabki koolil anda omapoolse panuse selleks, et laps tutvuks reaalse töömaailmaga ja samal ajal suurendada koostööd lapsevanematega,“ lisas Lehtsalu.

 

Õpilane saab algatuses osaledes teadlikumaks töömaailmas toimuvast, näeb ja saab teada, mis on tema vanema igapäevatöö, milline on tema tööpäev ja –keskkond, töö sisu ja selle väärtus.

Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte.

Koolil võimaldab algatuses osalemine teha lapsevanemate ja ettevõtetega koostööd, mis rikastab praktilisel moel karjääriõpet.

Lapsevanemale pakub algatuses osalemine konkreetse ja praktilise võimaluse teha kooliga koostööd, mille kaudu avada lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi ning aidata lapsel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid.

Algatusega on võimalik liituda kahel moel. Ettevõtte initsiatiivil, kus ettevõte korraldab praktilise õppepäeva oma töötajate lastele, sel juhul peaks registreeruma ettevõte. Võimalik on kaasa lüüa ka koolipoolsel initsiatiivil, kus algatuses osaletakse kogu klassiga. Sel juhul pöördutakse tööandja poole läbi kooli ja lapsevanema ning registreerub kool.

Algatuse eestvedajad on õppepäeva paremaks korraldamiseks ette valmistanud ka soovituslikud juhendid nii ettevõtetele kui koolidele, mis on leitavad kodulehel www.ettevotlikkus.ee/toolekaasa. Samal lehel saab ka osalejaks registreeruda.

 

Algatust korraldab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Algatuse elluviimist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu. 

Seotud uudised

Milleks võtta laps „Tööle kaasa!“?

1. December 2017

  12.−16. veebruaril 2018 avavad Eesti ettevõtted uksed oma töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Osalema on oodatud 7.−9. klassi õpilased ja…

Üle-eestiline töövarjupäev toimub 17. novembril

28. October 2016

Töövarjupäev tuleb taas ning toimub 17. novembril kahekümnendat korda. Eelkõige pakub päev noortele võimaluse tutvuda oma potentsiaalse tööandja ja ametikohaga tulevikuks, et saada aimu, kas reaalsus kohtub tema…