Haridusfestivalil tunnustatud õppeprojektid seovad õppe päriseluga ning kaasavad kogukonda

12. oktoobril Haapsalus toimunud Haridusfestivalil selgusid parimad ettevõtlikes koolides  ja lasteaedades läbiviidud projektid, kus teadmisi saadakse läbi reaalse elu tegevuste ning lastele on antud roll ja vastutus ürituste elluviimisel. Läbi aktiivsete tegevuste omandavad noored juba kooliajal väärtuslikke kogemusi.

Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üle-eestilise konkursi „Õppimine on põnev!“ võitjate väljaselgitamiseks oli žürii eelnevalt valinud rekordilise 142 koolide ja lasteaedade kandidaatide hulgast 15, kes said võimaluse esitleda oma läbiviidud projekti  publiku ees. Näha ja kuulda sai nii tantsu, räppimist, näidendeid, kuuldemängu kui videosid. Publik valis elektroonilise hääletuse teel oma lemmikud ja nii selgus žürii ja publikuhääletuse kokkuliitmisel paremusjärjestus.

„Ettevõtliku kooli“ üle-eestilise koordinaatori Kristi Krilovsi sõnul olid konkursi edulugude valikul tähtsaimad kriteeriumid õppe seotus reaalse eluga, õppekava läbipõimitus ja noorte vastutuse osakaal tegevuste juures, mida projektide juures igal aastal ka laiemalt näha on. „Õpilasi võetakse rohkem kuulda ja neil lastakse iseseisvalt tegutseda, see tähendab, et neid usaldatakse ja neile antakse võimalus õppida läbi kogemuste,“ rääkis Krilovs. „Eriti hea meel on näha, et aina laiemalt seotakse erinevaid üritusi õppeainetega, mis annab ainetunnile lisaväärtust reaalsete oskuste omandamise näol. Samuti kaasatakse aina rohkem õppimisse  kogukonda.“

Ettevõtlusõppe programmijuhi Kristi Ploomi sõnul aitavad sarnased projektid panustada sellesse, et noored õpiksid juba koolis edaspidises eluks vajalikke oskusi – ise vastutust võtma, eesmärke seadma ja ellu viima, oma tugevusi üles leidma ja neid arendama.

„Edulugude konkurss suurendab koolide algatuste ja ettevõtmiste mõju oluliselt, sest õpetatakse, inspireeritakse ja julgustatakse ka teisi õpetajaid-õppureid sarnaseid projekte ellu viima. Just õppimise huvitavaks ja eluliseks muutmine ning seeläbi õppurite initsiatiivi ja entusiasmi nägemine on viinud ettevõtlike koolide võrgustiku laienemise varsti juba 100 koolini,“ sõnas Ploom.

Ettevõtlike koolide ja lasteaedade paremusjärjestus kategooriate kaupa on järgmine:

Kategooria „Heategu kogukonnale“

 1. Tartu Veeriku Kool – “Eakate nutiring”

Koostöös Tähtvere Päevakeskusega korraldasid lapsed  eakatele nutiringi personaalse juhendamisega. Partnerina kaasati Telia AS, kes laenutas selleks otstarbeks tahvelarvutid.

 1. Heimtali Põhikool – Maastikujooksuraja silla ehitamine Heimtali parkmetsa

Õpilaste ja õpetaja koostöös ehitati parkmetsa otsast lõpuni valmis uus sild.

 1. Kohtla Järve Maleva Põhikool – E-kool eakatele inimestele

Kohalikud eakad õppisid õpilaste abil arvutit kasutama. Eakate õpetamisel oli oluline  individuaalne lähenemine.

 

Kategooria „Põnevaim tund“

 1. Koeru Keskkool – Õpime Professionaalidelt

Ühel unistuste koolipäeval andsid Koeru koolis tunde tuntud erinevate elualade inimesed. Nii õpilastele kui ka õpetajatele huvitavast ja arendavast koolipäevast soovitakse teha traditsioon ning kaasata ka teisi koole.

 1. Oru Kool – Kohvikute Tänav – 3 kultuuri ja 20+ riiki

Koolis pandi püsti 150 meetri pikkuse letiga kohvikute tänav, kus pakuti erinevate kultuuride toite ja tutvustati  vastavaid traditsioone. Esindatud olid kolm kultuuriruumi: eesti, slaavi ja inglise. Toiduainete ostuks andis laenu koolipank. Ürituse korraldamise tegevusteks  lõimiti 11 õppeainet.

 1. Põlula Kool – „Rägavere radadel“

Oma kodukandi tutvustamiseks ja ka ise selle tundmaõppimiseks valmistasid õpilased aabitsa, seinakaardi, lauamängu ja Google Maps kaardi.

Kategooria „Parim koostöö partneriga“

 1. Koeru Keskkool – Mõttetalgud

Mõttetalgute jaoks koondati ühe laua taha erinevate asutuste-koostööpartnerite esindajad, õpetajad, lapsevanemad ja õpilased.  Kuues laudkonnas käsitleti kuut koolipere silmis aktuaalset teemat. Näiteks arutati tunnikorra parandamise võimalusi, digipädevuste vajalikkust, kooli arendamise vajalikkust, ürituste olulisust ja võimalusi koolis ning õpilasseadusi.

 1. Mooste Mõisakool – Õpilaskohvikud Mooste mõisas

Moostes toimuvate ürituste publikul on võimalus nautida kohalike õpilaste küpsetisi, sest ettevõtlikud noored panevad kontsertide ja etenduste ajal püsti oma kohviku.

 1. Kiviõli I Keskkool – Unistuste jooks

Unistuste jooks oli Kiviõli I Keskkooli gümnaasiumiõpilaste korraldatud üle-linnaline  heategevuslik rahvaspordisündmus, millest linnaelanikud seni puudust tundsid. Ürituse tuludest sooviti korrastada kooli hoov ja varustada see liikumist ning puhkamist soodustavate vahenditega.  Ürituse korraldamiseks kaasati hulgaliselt kohalikke partnereid ja ettevalmistused olid lõimitud õppetööga ehk  läbi tegevuste said õpilased kogemuse ja teadmiste võrra rikkamaks paljudes valdkondades.

 

Kategooria „Noorte/laste algatus“

 1. Voore Põhikool – Õpetades teisi õpime ka ise

Ühiseks õppimiseks ja üksteise õpetamiseks kutsuti kooli vanavanemad ja nooremad lasteaiaeas õed-vennad, kellega koos õpiti nii arvuti kasutamist kui robootikat. 3D printeriga valmistati jõuluehteid.

 1. Kiviõli I Keskkool – KRR

Õpilaste eestvedamisel vahendab Kiviõli Rahva Ringhääling teatud perioodilisusega kohalikke uudiseid.

 1. Kõmsi Lasteaed- Algkool – “Ema, Sa võid olla mu üle uhke!”

Emadepäeva kontsert viidi läbi ühiselt koristatud külaplatsil.

 

Kategooria „Ettevõtlik lasteaed“

 1. Kiviõli lasteaed Kannike – Meelespeade lemmikloomad

Lastele loomadest hoolimise olulisust tutvustades lubati lastel tuua lasteaeda oma lemmikloomad ning viidi üheskoos jõulude ajal loomade varjupaika kingitusi.

 1. Kohtla-Järve lasteaed Kirju-Mirju – First Lego League Jr näitus

Osalemaks First Lego League Jr näitusel kaasati nii lapsed kui üks lasteaia vilistlane ehitama ja programmeerima robotit.

 1. Sillamäe LA Päikseke – See on minu oma linn

Lasteaialapsed tutvusid oma kodukandiga ning tegid seda tutvustava videofilmi ja mängu.

 

 

Haridusfestivali korraldab „Ettevõtlik Kool“ koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning ettevõtlusõppe programmiga Edu ja Tegu Euroopa Sotsiaalfondi toel. 

Seotud uudised

Ettevõtliku kooli edulugude konkursi parimad on selgunud!

24. October 2016

20. oktoobril Pärnus toimunud Haridusfestivalil selgusid üle-eestilise konkursi „Õppimine on põnev!“ parimad viies erinevas kategoorias – põnevaim tund, parim koostöö partneriga, heategu kogukonnale, parim noorte algatus ning ettevõtlik…