Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu tunnustuskonkurss on avatud

Ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu tunnustab ettevõtlusõppesse panustavaid asutusi ja persoone tänavu esmakordselt.

Palun anna ka oma panus ja esita kandidaat või kandidaadid! Tunnustamise eesmärk on väärtustada ning tõsta esile üksikisikuid ja organisatsioone ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse edendamise ning silmapaistvate algatuste ja saavutuste eest valdkonnas, et seeläbi julgustada, inspireerida ja innustada kõiki teisi.

Palun esita oma kandidaadid hiljemalt 10. oktoobriks ettevõtlusõppe programmi veebilehel (www.ettevõtlusõpe.ee/tunnustus).

Tunnustatavad kategooriad 

 1. Aasta ettevõtlik õppur

Tiitliga tunnustatakse õpilas- ja/või üliõpilasfirmat ja/või ettevõtlusõppes moodustatud meeskonda, kes on ettevõtlusõppes saavutanud silmapaistvaid tulemusi.

Tunnustuse saaja

 • on aktiivselt kaasa löönud ettevõtlusõppes,
 • on pälvinud oma tegevusega tähelepanu,
 • on toetanud oma tegevuse ja eeskujuga õppurite ettevõtlikkuse suurenemist ning inspireerinud ja julgustanud teisi.

Sihtrühm: Junior Achievement Eesti programmis osalenud õpilasmeeskonnad, eelinkubatsiooniprogrammis STARTER osalenud üliõpilasmeeskonnad, koolide õppetöös moodustatud äriideed arendanud, kogukonna või heategevuslikku algatust ellu viinud meeskonnad.

 1. Aasta ettevõtlusõppe edendaja

Tiitliga tunnustatakse meeskonda, organisatsiooni või asutust, kes on märkimisväärselt panustanud ettevõtlusõppe arendamisse ning kelle tegevused väärivad esiletõstmist ja levitamist.

Tunnustuse saaja

 • on andnud silmapaistva panuse ettevõtlusõppe arendamisse,
 • on kaasanud ettevõtlusõppe arengusse erinevaid osapooli,
 • on toetanud ja arendanud ettevõtlusõppe jaoks olulisi koostöövõrgustikke.

Sihtrühm: Ettevõtlusõppesse panustanud meeskonnad, organisatsioonid, asutused ja ettevõtted.

 1. Aasta ettevõtluse õpetaja

Tiitliga tunnustatakse ettevõtluse või muu aine õpetajat või õppejõudu, kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlusalast arengut ning rakendanud või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis innustavad ja inspireerivad teisi.

Tunnustuse saaja

 • panustab õppurite ettevõtlusalaste teadmiste arendamisse ning lõimib ettevõtlusõpet õppeainesse, -moodulisse vms;
 • kasutab ettevõtlusõppes tõhusaid ja innovaatilisi õppemeetodeid, mis panustavad ettevõtlusõppe metoodika arendamisse;
 • on pälvinud nii õppurite kui ka kolleegide usalduse ja lugupidamise;
 • on jaganud oma ettevõtlusõppe alaseid teadmisi, oskusi ja kogemusi teistega (seminaridel, koolitustel vm üritustel);
 • on panustanud aktiivselt ettevõtlusõppe arendamisse, aidanud ettevõtlusõpet väärtustada ja ühiskonnal selle tähtsust mõista.

Sihtrühm: Üldharidus- ja kutsekoolide õpetajad, kõrgkoolide õppejõud.

 1. Aasta ettevõtlusõppe mentor

Tiitliga tunnustatakse ettevõtjat või ettevõtlikku töötajat, kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlusalast arengut ning rakendanud või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis innustavad ja inspireerivad teisi.

Tunnustuse saaja

 • on juhendanud edukalt õpilas- ja/või üliõpilasfirmasid
 • on aktiivselt osalenud õpilasfirma programmide ja/või programmi STARTER arendamises või
 • on toetanud õppureid ettevõtlusõppes omandatud teadmiste-oskuste rakendamisel ja arendamisel,
 • on toetanud ja arendanud ettevõtlusõppe jaoks olulisi koostöövõrgustikke.

Sihtrühm: Eelinkubatsiooniprogrammi STARTER ja Junior Achievement Eesti õpilasfirmade programmi mentorid ja teised, kes on mentorite või juhendajatena või muul moel osalenud  ettevõtlusõppes või selle edendamises.

 1. Ettevõtlusõppe programmi aasta tegija

Tiitliga tunnustatakse isikut, kes on silmapaistvalt panustanud ettevõtlusõppe programmi tegevustesse ja arendamisse  ning kelle tegevused väärivad esiletõstmist ja levitamist.

Tunnustuse saaja

 • on andnud silmapaistva panuse ettevõtlusõppe programmi tegevustesse ja arendamisse,
 • on kaasanud ettevõtlusõppe arengusse uusi tegijaid,
 • on toetanud ja arendanud aktiivselt ettevõtlusõppe jaoks olulisi koostöövõrgustikke.

Sihtrühm: Ettevõtlusõppe arendamisse silmapaistvalt panustanud isikud.

 

Kandidaatide esitamiseks tuleb täita ankeet ettevõtlusõppe programmi kodulehel  http://ettevõtlusõpe.ee/tunnustus/

Kandidaate saavad esitada kõik soovijad ühes või mitmes kategoorias. Parimatest parimad valib programmi esindajatest koosnev komisjon ning väljakuulutamine ja tänumeenete-kingituste üleandmine toimub aasta lõpus aset leidval tunnustamisüritusel.

 

 

 

Seotud uudised

Tunnusta ettevõtlusõppe edendajaid!

16. October 2017

Veel on võimalik esitada kandidaate ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu tunnustuskonkursile. Esitamise tähtaega pikendati 20. oktoobrini. Anna oma panus ja esita kandidaat või kandidaadid! Edu ja Tegu esmakordse…

Tunnustati äriideede arendamise programmi STARTER mentoreid

29. December 2016

Haridus- ja teadusministeeriumi algatatud ja koostöös kõrgkoolide, tööandjate ning teiste ettevõtlikkust arendavate partneritega korraldatav ettevõtlusõppe programm Edu&Tegu võttis aasta kokku Tartus toimunud mammutärifestivalil sTARTUp Day, kus lisaks äri-…