Kutsume ettevõtteid andma hoogu uuele gümnaasiumi majandusõpikule!

Junior Achievement Eesti – juhtiv majandus- ja ettevõtlusõppe vedaja Eesti koolides, annab 2018/19 õppeaasta alguseks välja uue majandusõpiku gümnaasiumile. Kutsume ettevõtjaid kaasa aitama!

JA majandusõpik on gümnaasiumis enim kasutatav õppematerjal majanduse õpetamiseks, mille järgi õpib aastas ligi 5000 noort. Eelmise õpiku andsime välja 2011. aasta lõpus ja see vajab kindlasti uuendamist. Vananenud on näited ja muutunud on seadusandlus. Töö käigus oleme saanud õpetajatelt tagasisidet, millised teemad vajavad põhjalikumat käsitlemist või paremaid selgitusi.

Uut majandusõpikut hakkame kokku panema koos EBSi õppejõududega ja teiste tunnustatud spetsialistidega. Õpik seletab lihtsas keeles lahti majanduse põhitõed nõudlusest-pakkumisest kuni rahvusvahelise majanduseni. Soovime, et õpik oleks elulähedane ning varustatud praktiliste ja tänapäeva Eesti ettevõtluse näidetega.

Kutsume ettevõtjaid kirjutama end majandusõpikusse sisse oma ettevõtte loo, näite või õppetunniga ja toetama õpiku väljaandmist!

Õpiku anname välja 100% ettevõtjate toel. Ettevõtlusnäide õpikus pakub noortele teadmist päris ettevõtlusmaailmast ja teisalt annab meile vahendid õpiku väljaandmiseks.

Õpik ilmub suvel 2018, tiraažiks on planeeritud 5000 eksemplari. Õpik jääb koolides kasutusele vähemalt viieks aastaks ning kindlasti tuleb paberõpiku kõrvale ka e-õpik.

Tänastest õpilastest kasvavad Teie tulevased töötajad, kolleegid, partnerid ja kliendid. Kui soovite, et Teie ettevõtte näide laiendab tänaste noorte arusaama ettevõtlusmaailmast, siis palun võtke meiega ühendust: Kersti Loor, kersti@ja.ee, 566 466 00 hiljemalt 1. novembriks. Tutvuge uue õpiku sisuga ja täpsema infoga JA Eesti veebilehel: www.ja.ee/majandusopik2018

Loodame tulemuslikule koostööle!

 

 

Seotud uudised

Valminud on uus majandusõpik gümnaasiumile

31. August 2018

JA Eestil koostöös EBSi, SEB Panga ja mitmete Eesti ettevõtetega valmis algavaks õppeaastaks uus majandusõpik gümnaasiumile. Õpiku autoriteks on teiste seas EBSi õppejõud Lauri Luiker ja Ülle Pihlak,…