Silberauto toetab stipendiumitega TTÜ magistrante

Silberauto on juba pikka aega toetanud TTÜ üliõpilasi erinevate meetmetega. Sel aastal on ettevõte välja pannud kaks stipendiumit. Silberauto magistriõppe stipendium on mõeldud TTÜ tehnikaalade või ärinduse õppesuuna edukale magistriõppe üliõpilasele. Mihkel Aitsami nimeline mälestusstipendium on mõeldud erivajadusega I õppeastme üliõpilastele.

Silberauto magistriõppe Stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaalade või ärinduse õppesuuna edukale magistriõppe üliõpilasele, kes vastab alljärgnevatele tingimustele:
– TTÜ-s immatrikuleeritud ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel
– õpib täiskoormusel
– õppevõlgnevused puuduvad (v.a. mõjuvatel põhjustel)
– kaalutud keskmine hinne eelneval kahel semestril vähemalt 4,0
– soovitavalt aktiivne eluhoiak ja osalemine üliõpilaselu edendamisel
– soov end edaspidi rakendada õpitud erialal.
Stipendiumi suurus on 2000 eurot ja see määratakse üheks aastaks

Mihkel Aitsam nimeline stipendium on asutatud Sihtasutuse Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond (edaspidi nimetatud TTÜ Arengufond) ning Telia, AS Silberauto ja AS Harju Elekter (edaspidi koos nimetatud rahastajad) poolt. Stipendiumi eesmärk on M. Aitsami elutööst lähtuvalt eelkõige toetada ja soodustada erivajadusega üliõpilaste õppimist ülikooli tasemeõppes. Mihkel Aitsami nimeline mälestusstipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli I õppeastme üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:
– TTÜ-s immatrikuleeritud;
– kandidaadil on puue või muu erivajadus, mis põhjustab/võib põhjustada lisakulusid hariduse omandamisel;
– kandidaadil on hea õppeedukus;
– kandidaadil on sügav huvi õpitava eriala vastu.
Stipendiumi suurus üliõpilasele on 1300 eurot ning see makstakse välja ühes osas.

Seotud uudised

Tere tulemast, Silberauto AS!

23. February 2012

Silberauto on Kuressaare Ametikooli, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli ja Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppepraktika baasettevõtteks. Silberauto spetsialistid osalevad koolitustegevuse läbiviimisel ja korraldamisel koolis. Oma pädevuse suurendamiseks on AS Silberauto spetsialistidel…