Millised on üldhariduse valdkonna erinevad poliitikad Euroopas?

Euroopa Komisjon avaldas strateegilise koostööraamistiku töörühma „Haridus ja koolitus 2020“ (HK 2020) raporti, kus tuuakse välja üldhariduse valdkonnas poliitikate väljatöötamise üheksa peamist “juhtpõhimõtet”.

Aruanne sisaldab näiteid Euroopas levinud erinevatest seisukohtadest ja algatustest, mille eesmärk on tõsta koolihariduse kvaliteeti. See peaks toetama õpetajaid ja koolijuhte oma igapäevases töös ja professionaalses arengus.

Aruandes esitatakse üldhariduse valdkonnas poliitikate väljatöötamise üheksa peamist “juhtpõhimõtet”, mida illustreerivad peaaegu 60 näidet enam kui kolmekümnest Euroopa riigist ja haridusvõrgustikust.

HK 2020 raames on seatud üles neli ühist ELi eesmärki, mille abil püütakse aastaks 2020 lahendada haridus- ja koolitussüsteemidega seotud probleemid:

Allikas: www.haridus.archimedes.ee

Seotud uudised

NutiLaborid võitsid ÜLDHARIDUSE SÕBRA AUHINNA 2013

8. October 2013

5.oktoobril 2013 anti Asta Õpetaja auhinnagalal Vaata Maailma SA projektile NutiLabor üle Üldhariduse Sõbra Auhind 2013. Kõik laureaadid said pärjatud Joosepiga, mis on Eesti hariduselu oma Oskar. Vaata…