Valminud on videod õppurite ja ettevõtjate töökohapõhise õppe kogemusest

SA Innove eestvedamisel on valminud videod töökohapõhisest õppest ehk õpipoisiõppest. Videotes räägivad nii õppurid kui ka ettevõtjad töökohapõhise õppe põhimõtetest, eelistest ja võimalustest.

Töökohapõhine õpe on kutseõppe vorm, mis toimub kooli, õpilase ja ettevõtte koostöös. Õpilane läbib 1/3 õppest koolis ja 2/3 õppest ettevõttes ning õppe käigus õpitakse selgeks konkreetne amet, töötades oma ala meistrite juhendamisel ettevõttes.

Videotes jagavad õppurid enda kogemusi, kuidas nad leidsid töökohapõhise õppevormi ning miks nad selle valisid. Metalli- ja masinatööstuse, hotelli- ja restoraniteeninduse ning metsanduse ja puidutööstuse tööandjad kõnelevad sellest, millist lisandväärtust on töökohapõhine õpe nende ettevõttesse toonud.

Töökohapõhise õppe videoid saab vaadata YouTube’is. Täpsemat informatsiooni töökohapõhise õppe kohta leiab kutsehariduse infoportaalist.

Videod on valminud SA Innove eestvedamisel ning Erasmus+ toel.

Seotud uudised

Konverents “Õpipoisiõpe – õng või kala?”

29. March 2016

Kutsume ettevõtjaid õpipoisi- ehk töökohapõhist õpet tutvustavale konverentsile. Eestis üha enam populaarsust koguva töökohapõhise õppe põhieesmärk on valmistada ette majanduse, ühiskonna ja ettevõtluse vajadustele vastavat tööjõudu kõige vahetumal viisil…