Valminud on rahatarkuse video, mis annab ülevaate, kuidas hoida rahaasju korras

Finantskirjaoskus ehk rahatarkus on oskuste, teadmiste, hoiakute ja käitumiste kogum, mis on vajalik rahaasjades arukate otsuste tegemiseks ja oma pere majandusliku heaolu tagamiseks.

Rahandusministeeriumi, Investeerimisklubi ja Eesti Pangaliidu koostöö tulemusena on valminud rahatarkuse video „Unistades õnnelikuks“.
Rahandusministeerium toetab finantskirjaoskuse edendamist ning selleks on valminud koostöös era-avaliku sektoriga „Eesti elanike finantskirjaoskuse edendamise programm“, mille raames video valmis. Selle programmiga tõstetakse esile finantshariduse edendamise olulisust, andes ühtse raamistiku finantskirjaoskuse valdkonna edendamise tegevustele Eestis.

Video peamine sõnum on meeldetuletus, et võtame aja iseendale ja unistame suurelt. Kui teame miks me midagi teeme, siis muutuvad paljud asjad selgeks ja lihtsamaks, nii ka rahaasjades arukate otsuste tegemine.

Finantshariduse hindamiseks on tehtud erinevaid uuringuid, näiteks on uuritud eestlaste teadmisi, oskuseid ja hoiakuid. Üldjuhul selgub uuringu tulemustest, et teadmised on head aga käitumuslikke muudatusi rahaasjade korrashoidmiseks ei tehta. Suunates tähelepanu unistamisel poolele loodavad video autorid, et inimesed hakkavad sellest tulenevalt ka oma elus rohkem säästma, peavad eelarvet ning alustavad investeerimisega.

Videot saab vaadata SIIT 

 

Seotud uudised

Valminud on video Ettevõtlusteatri noorte sõidust Istanbuli

27. November 2013

Video kajastab Ettevõtlusteatri senist rahvusvahelist tegevust, koostöö rahatarkust edendava partnerorganisatsiooniga Child and Youth Finance International jätkub. Mattias Lepp`a lool põhinev etendus-seminar "Click&Grow – time to show" toimub 21.…

Rahatarkuse päev koolides pankade abiga

11. February 2013

16. jaanuaril toimunud Pangaliidu poolt korraldatud Rahatarkuse päeva raames jagasid liikmespankade töötajad 9. klassi õpilastele finantsalaseid teadmisi ja kogemusi enam kui sajas eesti- ja venekeelses põhikoolis ning gümnaasiumis…