Koolitusi noorte arendamisse panustavatele ettevõtjatele

Ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu pakub erinevaid koolitusi noorte arendamisse panustavatele ettevõtjatele

Enne suvepuhkust on veel võimalus võtta viimast ettevõtlusõppe programmi koolitustest nendel ettevõtjatel, kes panustavad noorte arendamisse mentorina, juhendajana või osalevad koolitundide andmises.

Ettevõtjad saavad panustada hariduse praktilisemaks muutmisse ja toetada noori erinevates rollides:
• Avardada noorte maailmavaadet loengutes ja tundides lektorina-õpetajana osaledes
• Toetada väärt nõuannete ja soovitustega õpilasfirmat, millest võib kasvada välja uus ettevõtmine.
• Olla mentoriks tublidele tudengitele ja üldharidus- ning kutsekoolide õppuritele äriideede arendamise programmis STARTER – abistada neid äriidee väljatöötamisel

Ettevõtlusõppe programmi koolitused ongi mõeldud selleks, et kõik õppetöös osalevad spetsialistid saaksid pedagoogiliseks rolliks vajalikku tuge ning uusi teadmisi ja oskusi õppetöö paremaks, huvitamaks ja efektiivsemaks läbiviimiseks.

Koolitused on osalejatele tasuta, huvipakkuvad koolitused leiab ettevõtlusõppe programmi koolituskalendrist
Kui on soov panustada noorte hariduse praktilisemaks muutmisse, kuid puudub veel konkreetne idee, kuidas seda teha, tasub võtta ühendust ettevõtlusõppe programmiga, leidmaks sobiva lahenduse, aadressil info@ettevõtlusõpe.ee. Ka koolituste ja ürituste lisaboonuseks on uued kontaktid nii õppejõudude, õpetajate, koolijuhtide, teadlaste kui teiste oma ala spetsialistidega, kellega võib välja areneda väärt koostöö nii uute ka praeguste ettevõtmiste arendamiseks.
Taustainfo:
Ettevõtlusõppe programm on ajavahemikul 2016–2018. Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel ellu viidav programm eesmärgiga arendada ettevõtlikkust arendav õpikäsitus ja ettevõtlusõpe süsteemselt kõigil haridustasemetel ja -liikides ning muuta koolid ettevõtlikumaks nii, et ettevõtlusõpe ja ettevõtlikkuse kujundamine, samuti sellealaste teadmiste ja oskuste arendamine on haridussüsteemi loomulik osa. Ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks on vajalik kaasata õppeprotsessi ettevõtjaid ning pakkuda nii praegustele kui tulevastele ettevõtjatele-mentoritele-õpetajatele täienduskoolitusi.
Ettevõtlusõppe programmi partnerid on kõik Eesti ülikoolid, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit, Teenusmajanduse Koda, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, SA Innove, Junior Achievement Eesti, maakondlikud arenduskeskused. Programmi finantseerib Euroopa Sotsiaalfond.

Seotud uudised

Riik suunab ettevõtlusõppe arendamisse 6 miljonit euro

13. October 2015

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi kinnitas toetuse andmise tingimused ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemseks arendamiseks kõigil haridustasemetel. Riik suunab 6 miljonit eurot ettevõtlusõppe tõhustamisse nii üld-, kutse- kui kõrgkoolides,…