Haridusasutused saavad Innovest toetust taotleda arendusprojektide jaoks

Taotlusvoor „Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks“ on avatud 2. maini.

Toetust saavad taotleda haridusasutused pidaja kirjalikul nõusolekul. Taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot ja maksimaalne toetussumma on 10 000 eurot projekti kohta.

Toetatakse kutseõppeasutustes, üldhariduskoolides ja koolieelsetes lasteasutustes läbiviidavaid personali arendamise tegevusi, mis aitavad kaasa uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomisele. Selle tulemusel on koolimeeskonnad võtnud suurema rolli õppiva kooli põhimõtete juurutamisel ja õpetajad rakendavad igapäevases töös mitmekesiseid õpetamismeetodeid.

Projektitaotluse esitamise tähtaeg on 2. mai 2017 kl 17.00.

Toetuse taotlejatel on võimalik tulla nõustamisele Tartusse ja Tallinnasse.  

Palume registreeruda, lisainfo saadetakse meilile:

  • 4. aprill kl 11-14 nõustamine TALLINNAS
  • 5. aprill kl 11-14 nõustamine TARTUS 

Lisaks nõustatakse samas voorude Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritused ja Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritused taotlejaid.
Lisainfo: mari.annus@innove.ee
Täpsem info taotlusvooru kohta siit.

Seotud uudised

Õppeasutused saavad toetust taotleda praktikasüsteemi arendamiseks

29. November 2016

Alates 29. novembrist saavad kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid Innovest toetust taotleda projektide jaoks, mis suurendavad tööandjate ja õppeasutuste koostööd praktika alal ja aitavad arendada praktikasüsteemi. Projektide tegevused peaksid olema…

Noored saavad toetust oma ideede elluviimiseks

19. January 2017

Kogukonna arengut toetavate noorte omaalgatuslike ideede elluviimise toetamiseks eraldatakse läbi “Nopi Üles!” fondi üle 100 000 euro. Lisaks pakutakse ideede elluviimiseks koolitusi, tuge ja nõustamist. Eelmisel aastal 23…