Koolijuhipotentsiaaliga inimesed, kandideerige järelkasvuprogrammi!

Koolijuhtide järelkasvuprogramm on unikaalne arengukeskkond kõrge koolijuhipotentsiaaliga inimestele, kes näevad end koolidirektorina 1-2 aasta pärast. Osalejad on valmis pühenduma kooli arendamisele keskkonnana, mis toetab maksimaalselt iga õppija arengut ja vastab ühiskonna muutuvatele vajadustele.

Programmi teine lend alustab juba augustis. Dokumentide esitamise tähtaeg: 16. aprill 2017. 

Programmi kümne kuu jooksul saadakse ettevalmistus koolidirektori rolliks läbi teadmiste ja oskuste omandamise ning võrgustiku loomise mõttekaaslastega, valdkonna ekspertidega Eestist ja välismaalt. Õpitakse muuhulgas läbi töövarjutamiste, õppevisiitide, mentorluse ja koolijuhtimisülesannete elluviimise. Seejuures on osalejatel võimalus ja vastutus anda oma panus õppeprotsessi kujunemisse.

Programmis osalejad ei ole varem koolidirektorina töötanud, kuid on kõrgelt motiveeritud võtma koolijuhi rolli lähiaastatel. Kõigil on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning vähemalt kahe aasta pikkune õpetajana töötamise kogemus või muu juhtimiskogemus.

Koolijuhtide järelkasvuprogramm on ellu kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ning seda viiakse ellu koostöös sihtasutusega Innove elukestva õppe strateegia programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ raames Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Arenguprogrammi partneriks on juhtivkoolitaja Sigrid Melts.

 

Lisainfo ja kandideerimine SIIT

Seotud uudised

Tere tulemast, Laboritugi OÜ!

25. September 2013

Laboritugi OÜ soovib anda oma panuse loodusainete populariseerimisse õpilaste hulgas. Ettevõte otsustas osaleda "Unistused ellu!" projektis, et olla informeeritud toimuvatest toetustegevustest ja tulevikutrendidest ning anda oma võimalustekohane panus…