Sotsiaalse ettevõtluse õppematerjalid nüüd kättesaadavad ühest kohast!

Viimastel aastatel on nii Eestis kui mujal üha enam hakatud rääkima sotsiaalsest ettevõtlusest. Kuigi tegemist pole uue nähtusega, on paljudele siiski mõiste veel võõras. Sotsiaalne ettevõte tegutseb konkreetse ühiskondliku eesmärgi saavutamise nimel, kasutades selleks toodete või teenuste müügist teenitud tulu.

Sotsiaalse ettevõtte edu mõõdupuu on tema poolt ühiskonnas loodud muutus (näiteks taaskasutusse suunatud asjade kogus, tööle aidatud inimeste arv, taastatud kultuurirajatised). Kasumi investeerib sotsiaalne ettevõte oma eesmärgi täitmisse (ei maksa omanikele dividende). Sotsiaalse ettevõtte mõiste kerkis esile seoses vajadusega eraldi määratleda organisatsioone, mis kombineerivad ettevõtetele ja vabaühendustele omaseid jooni. Neis nähakse suurt potentsiaali lahendamaks ühiskonna murekohti jätkusuutlikul moel.

Selleks, et õpetajatel oleks lihtsam tutvustada õpilastele sotsiaalset ettevõtlust, on Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik kokku kogunud materjalid, mis seda teha aitavad. Materjalid leiab siit: http://sev.ee/opetajale/

Seotud uudised