140 Ida-Viru noort alustas ingliskeelset ettevõtlusõppe projekti

JA Eesti alustas 13. oktoobril koostöös Ameerika Ühendriikide suursaatkonnaga ingliskeelset noorte ettevõtlusõppe edendamise projekti Ida-Virumaa koolinoortele. Programmi eesmärgiks on parandada maakonna noorte konkurentsivõimet ning võõrkeelte oskust, projekti raames saab ettevõtluskogemuse ligi 140 kohalikku gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilast.

Käesoleva õppeaasta jooksul toimub piirkondlikele noortele rida ettevõtlusharidust edendavaid tegevusi, õpilased loovad programmi käigus oma õpilasfirma. 13. ja 14. oktoobril anti stardipauk innovatsioonilaagrites Jõhvis ja Narvas, kuhu olid kaasatud ärimentorid ning JA Eesti õpilasfirma programmi vilistlased. Läbi terve sügise ja talve toimuvad mentorklubid, õpilasfirmade laadad ning järjepidev õpetajate koolitamine. Tublimatel õpilastel avaneb võimalus sõita õpilasfirma laatadele välismaal ning saada ESP rahvusvahelise ettevõtluseksami tunnistus. Projekt lõpeb juunis kolmepäevase suvekooliga, kuhu on kaasatud õpilasfirmade tegijad kogu riigist.

ida-viru

Maakondlik projekt toob üle terve Eesti äärmiselt populaarse JA Eesti õpilasfirma programmi 140 Ida-Viru noore koduõuele. Seejuures võetakse lisakatsumusena arvesse Eesti ettevõtlusmaastiku eripära, kus paljud väikeettevõtted saavutavad rahvusvahelise mõõtme väga kiirelt, tingituna kohaliku turu piiratud suurusest. Seetõttu katsetatakse ettevõtlusõpet inglise keeles, et noored saavutaksid valmisoleku viia oma äriprojektid vajadusel riigipiiridest väljapoole. Projekti raames lisandub JA Eesti võrgustikku ka 20 uut ettevõtlushariduse õpetajat, kes loovad järgmiste aastate jooksul täiendavaid võimalusi sadadele ettevõtlikele noortele üle kogu Ida-Virumaa.

„Mitmed uuringud on näidanud, et Ida-Virumaa noorte konkurentsivõime on ülikoolidesse- ja tööturule sisenemisel Eesti keskmisest tunduvalt madalam, samuti jääb õpilaste inglise keele oskus alla riigi keskmise,“ selgitas JA Eesti direktor Epp Vodja otsust keskenduda projekti raames antud piirkonnale ja lisas, et organisatsioon on tulnud Ida-Virumaale selleks, et jääda. „Kuigi olime juba täna maakonnas esindatud, olime teistes piirkondades seni paremas seisus. Seetõttu on mul suur rõõm, et oleme programmi suutnud kaasata nõnda palju uusi ettevõtlushariduse õpetajaid, kes jätkavad õppe edendamist oma koolides ka pärast käesoleva projekti lõppu.“

Seotud uudised