Haridusfestivalile registreerimine on alanud!

Haridusfestival 2016 “Ettevõtlik noor, edukas Eesti!” toimub 20. oktoobril Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.

„Ettevõtlik kool” ja Pärnumaa kutsehariduskeskus pakuvad koostöös erinevate partneritega õpetajatele, õpilastele, lapsevanematele ja koolijuhtidele põnevaid töötubasid, harivaid seminare ja võimalust jagada oma edulugusid ning tutvuda teiste lugudega üle-eestilise edulugude konkursi raames.

REGISTREERIMISVORM

9:30-10:00         kogunemine Pärnumaa Kutsehariduskeskuses

10:00-11:00       Avasessioon suures saalis

Avakõned, õpilasfirmast välja kasvanud Spoony OÜ lugu (Juhan Kokla, Kaspar Kuus)

10:00-11:00        Pärnumaa Kutsehariduskeskuse pakutavad töötoad, lisainfo SIIN

10:00-11:30       Kuidas leida head äriideed? – õpilased

Aare Raev Pärnu Linnavalitsuse ettevõtluse arengu peaspetsialist

11:15-12:00

Õppereis – mitte lihtsalt koolist ära!õpetaja

Praktiline töötuba õppereisi korraldamisest

Cynne Põldäär Läänemaa Arenduskeskus

Scotish experience with Enterprise in education

Inglise keelne! vestlusring Šotimaa ettevõtlikkusõppest

Eric Burton

Sissejuhatus 3D printimisse

Taavi Kikas 3DPrinting OS

Õpetajate “Väärtuste mäng” Lõbusas formaadis tõsise sisuga lauamängu mängimine, mis võimaldab pidada väärtushinnangute alaseid dialooge ning aitab esile tuua igapäevastes olukordades rakendatavaid käitumisviise ja nende tagajärgi. Milliseid valikuid teeme ning millistest väärtustest need lähtuvad?  Mängu käigus lahendab võistkond erinevaid väärtuskonflikte sisaldavaid situatsioone. “Väärtuste mäng” on õpetajarolli keskne ning mõeldud seega peamiselt õpetajatele mis tahes kooliastmes ja mis tahes aine õpetajale. Mängu eesmärk on teadvustada paremini õpetaja rolli ja vastutust väärtuskasvatuse aspektist lähtudes, toetada väärtusselitust ja edendada õpetajaskonna väärtuste teemalist dialoogi erinevate käitumisolukordade ja võimalike väärtuskonfliktide üle.

Mari-Liisa Parder TÜ Eetikakeskus

Ettevõtlikkus koolis? Päriselt?! – õpetajad

Mariliis Lazarev Salme Põhikool

Märka ja toeta lapse ettevõtlikkust! – õpetajad

Külli Mänd, Maire Lehismets Voka Lasteaed

13:00-13:45

Läänemaa Haridusuuenduse (LHU) tutvustus – koolijuhid, õpetajad

Cynne Põldäär Läänemaa Arenduskeskus

Ettevõtliku noore isikuomadused Õpitakse tundma ja analüüsima oma isiksust  isiksuseküsimustiku IK-15 abil.  IK-15  põhineb viiefaktorilisel isiksusemudelil ja kirjeldab hinnatavate tundelaadi, aktiivsustaset, suhtlemisviisi, tegutsemisstiili ja vastuvõtlikkust.

Maris Mets Pärnumaa Rajaleidja keskus

Õppija arengut toetav õppimine – õpetaja

Liina Pissarev Ettevõtlusõppe programm Edu&Tegu

Probleemi lahendamine disainmõtlemisega – õpilased Tutvustab  uut karjääriõpetuse ja ettevõtlikkuse valikkursuse projekti. Rakendatakse disainmõtlemist ettevõtlikkuse pisiku levitamiseks noortes.

Kerttu Sepp, Maria Uuetoa Tagasi Kooli

Õpilatele mäng “Väärtuste avastajad” Mängitakse peamiselt 7.-9. klassi õpilastega väärtuste teemalist lauamängu (oodatud on nii vanemad kui nooremad õpilased). Elu eri olukordades on palju väärtusvalikuid, mida teeme tihti enesele märkamatult. Sageli jätame need valikud selgelt põhjendamata, mistõttu tavaelus tekivad olukorrad, kus meie ühel või teisel viisil käitumise motiivid jäävad teistele mõistetamatuks. Kuidas eri olukordades ning väärtuskonfliktide puhul käituda ning otsuseid teha, sõltub tihti oskusest väärtusi eristada ning hinnata. Lõbusas formaadis tõsise sisuga mäng toetab eneserefleksiooni ja arutlusoskuse kujunemist ning kasvatab empaatiavõimet, samuti arendab mäng funktsionaalset lugemisoskust.

Mari-Liisa Parder TÜ Eetikakeskus

1,5-2h TÖÖTOAD:

11:15-12:45        

Iseseisev õppija  – koolijuht, õpetaja Osalenu mõistab, mille poolest õppijad üksteisest erinevad, ja teab, kuidas aidata lapsel, õpilasel või iseendal kujuneda iseseisvaks õppijaks.

Marie Vellevoog Noored Kooli SA

Kust tulevad head äriideed? õpetajad Ettevõtlusõppe programmi Edu&Tegu STARTERi tutvustus ja heade äriideede töötuba

Külliki Tafel-Viia, Marek Mühlberg Ettevõtlusõppe programm Edu&Tegu

Riigimajanduselu peegeldav õppemäng “Turuplats” – õpetajad, õpilased

Kersti Loor Junior Achievement

Ideest ettevõtteni  – õpilased

Gerli Selge TTÜ Bright Minds

Mõttest rakenduseni – õpetajad, õpilased Inspireeriv töötuba & mini-hackathon, kus osalejad püstitavad probleemi ja leiavad sellele meeskonnaga lahenduse, samal ajal ettevõtlusest, ettevõtlikkusest ja innovatsioonist õppides.

Maarja Hallik TLÜ Haridusinnovatsioonikeskus

Appi, lapsevanemad tahavad kooliellu sekkuda!? – koolijuhid, õpetajad, lapsevanemad Tartu Karlova Kooli lugu kooli ja kogukonna koostöö loomisest.

Evelin Rätsep Ettevõtlusküla, Heidi Kiuru, Karmen Sarapuu Tartu Karlova Kool

13:00-14:30

        21. sajandi oskused Eesti tuleviku toeks – koolijuhid, õpetajad

Eili Laas Peetri Lasteaed-Põhikool koostöös Franklincovey Eesti OÜ

12.30-13:45

Edulugusid esitanud koolide ettekanded ja parimate väljaselgitamine

Uksed avatud, võib jooksvalt ühineda!

14:00-14:45      Parimate tunnustamine ja Haridusfestivali lõpetamine

ÜLLATUS!

Haridusfestivali korraldamist toetatakse läbi ettevõtlusõppe programmi Edu&Tegu.

Seotud uudised

Alanud on Haridusfestivalile registreerimine!

26. September 2017

Sel aastal toimub haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” korraldatav Haridusfestival 12. oktoobril Haapsalu kutsehariduskeskuses. Iga sessiooni ajal toimub paralleelselt palju õpitubasid, millega saad tutvuda, kui klikid sessiooni nimel. Igast sessioonist saad valida…