Tänu kaubanduskoja ettepanekutele muutub alaealiste tööregulatsioon paindlikumaks

Töölepingu seadusesse on jõudmas mitmed kaubanduskoja ettepankud, mis muudavad noorte tööle võtmise ettevõtjatele lihtsamaks. Noorte töötamise ja tööeluks ettevalmistamise temaatikale olid pühendatud ka eelmisel aastal toimunud koostöövõrgustiku Ettevõtlikkuse edendamiseks ning SA Innove ühisseminarid. Seminaril toimunud arutelud andsid vajalikku sisendit ettepanekute tegemiseks, mille tulemusel ühe olulise muudatusena leevendatakse piiranguid alaealiste tööpäeva pikkusele. See annab noortele paremad võimalused saada näiteks suvevaheajal töökogemust.

Lisaks viidi eelmise aasta sügisel kaubanduskoja liikmete seas läbi küsitlus, millest selgus, et tänane alaealiste tööregulatsioon on kohati liiga range ning see on üks olulisemaid põhjuseid, mis takistab noortel töökogemust hankida. Olukorra parandamiseks esitati selle aasta märtsis sotsiaalministeeriumile ettepanekud, mis leevendavad noorte töötamisele kehtivaid piiranguid. Tänaseks on mitmed ettepanekud jõudnud ka seaduseelnõusse. Mõned näited:

  • Koolikohustuse täitnud alaealisel lubatakse edaspidi töötada 8 tundi päevas ja 40 tundi nädalas.
  • Vähemalt 13-aastasel koolikohustuslikul alaealisel on lubatud koolivaheajal töötada 7 tundi päevas ja 35 tundi nädalas.
  • Tööandja ei pea taotlema tööinspektsioonilt luba, et võtta tööle 13- või 14-aastane alaealine.
  • Koolikohustuse täitnud alaealisel lubatakse edaspidi töötada ka ajavahemikul kella 20-22. Alaealistel lubatakse teha mõningaid töid, mis on neile hetkel keelatud.

Alaealiste tööregulatsiooni muudatustega saab lähemalt tutvuda siin.

Seotud uudised

Ministeerium kiitis heaks koja ettepanekud!

29. April 2016

Kaubanduskoda esitas Sotsiaalministeeriumile ettepanekud, mis aitavad noortel juba alaealisena saada esimesed väärtuslikud töökogemused. Tänaseks on ministeerium koja ettepanekuid arvestanud ning välja töötanud töölepingu seaduse muudatused, millega leevendatakse alaealiste…

Kaubanduskoda esitas ettepanekud noorte tööhõiveks

31. March 2016

Kaubanduskoda esitas tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskile ettepanekud alaealiste tööd puudutava regulatsiooni kohta. Võrreldes ELi reeglitega on meie seadused liiga ranged, mis takistavad noorte tööturule sisenemist. Koja hinnangul…

Noorte hoiakud tekivad esmastest töökogemustest

16. April 2015

Iga aasta kevadel, enne suvevaheaega, otsivad paljud noored endale koolivaheajaks tööd. Ka mitmed ettevõtjad plaanivad suvel rohkem noori tööle võtta, kui personal puhkab ning on võimalik teha lihtsamaid,…