Euroopa ettevõtluseksam on hästi käivitunud! Eestis on Euroopa ettevõtlustunnistuse saanud enam kui 200 noort

Kolm aastat on JA Eesti koos teiste JA Euroopa võrgustikku kuuluvate riikidega arendanud välja Euroopa ettevõtluseksamit – Entrepreneurial Skills Pass (ESP). Projekti eesmärk oli luua selline eksamisüsteem, mis oleks kogu Euroopas tunnistuseks noore ettevõtluskogemuste ning teoreetiliste majandus-, finants- ja ettevõtlusteadmiste kohta.

Entrepreneurial Skills Passi projekti käigus ongi sellise tunnistuseni jõutud. Euroopa JA organisatsioonid on eksamit edukalt katsetanud, eksamiküsimused on arendamise käigus muutunud paremaks ja asjakohasemaks ning ESP-tunnistus on pälvinud ka juba mitmete Euroopa ülikoolide ning tööandjate tunnustuse.

Kuidas saada ESP-tunnistus?

ESP-tunnistuse saamiseks on kolm etappi: õpilasfirma kogemus, enesehinnang oma oskustele programmi käigus ja teoreetiline test.

Esmalt loob õpilane oma õpilasfirma, mille käigus ta praktilisi ettevõtluskogemusi omandab. Enne ja pärast õpilasfirma programmi läbimist hindab õpilane oma oskusi ja hoiakuid: kui julge ja algatusvõimeline ta on, kui sihikindel ja eesmärgipärane, kuidas ta teeb meeskonnatööd ning kuidas on lood tema loovusega. Programmi lõpus näeb ta graafiliselt, kuidas tema hinnangud oma oskustele, ja eeldatavasti ka oskused ise, on programmi käigus muutunud.

Pärast õpilasfirma tegemist peab õpilane oma teoreetiliste teadmiste kinnituseks läbima testi, kus tuleb anda vastused 24 küsimusele finantsidest, turundusest, juhtimisest ja teistest ettevõtlusteemadest.

Eestis on kolme aasta jooksul eksami edukalt sooritanud rohkem kui 200 noort, enamik neist käesoleval õppeaastal. Eelis oli kutseõppeasutuste õpilastel, kes said teoreetilist testi sooritada tasuta. Üldhariduskoolide õpilastel tuli eksami tegemiseks välja käia 25 eurot.

ESP eksam on jõudnud kindlalt Eesti koolide ja õpilasteni. Kõik õpilasfirma programmis osalejad hindavad oma oskusi enesehinnangu testidega programmi alguses ja lõpus. Sellega on loodud eeldus, et iga programmis osaleja saab soovi korral endale taotleda ka Euroopas tunnustatud ESP-tunnistuse. Eksami tegemine maksab 35 eurot.

Miks teha Euroopa ettevõtluseksamit?

Nii Eesti kui ka teised Euroopa riigid töötavad selle nimel, et järjest enam ülikoole ning tööandjaid tunnustaksid Euroopa ettevõtlustunnistust ning annaksid selle omanikele eelise. Päris paljud tänased koolilõpetajad on taotlenud tunnistust just välisülikoolidesse astumiseks ning see on neile kandideerimisel plusspunkte toonud. Eestis tunnustab ESP-tunnistust Estonian Business School.

Rohkem infot ettevõtluseksami kohta leiate siit: http://www.entrepreneurialskillspass.eu/

 

Seotud uudised

2014. aasta Euroopa õpilasfirmade võistlus toimub Eestis

8. April 2013

Eelmisel nädalal allkirjastasid Junior Achievement Europe juhid otsuse, millega antakse Eestile õigus korraldada 2014. aasta üle-Euroopaline õpilasfirmade võistlus. Üritus toob Tallinnasse ligi 200 võistlejat kokku 35 riigist. Junior…

Eesti õpilasfirma võitis Euroopa parima tiitli!

23. July 2013

17.-19. juuli toimus Londonis 24. Euroopa Õpilasfirmade võistlus. Taaskord sai kinnitust Junior Achievement Eesti õpilasfirmade programmi hea tase – võit tuli Eestisse. Osalesid 35 õpilasfirmat, kes olid teeninud…