„Reaalainetega edukaks“ külalistunnid

17.-21. oktoobril toimuvad European Code Week’i raames üle Eesti „Reaalainetega edukaks“ külalistunnid. Algatuse eesmärgiks on suurendada noorte huvi tehnoloogia arengu ja reaalainete vastu ning näidata nende praktilisi rakendusvõimalusi igapäevaelus.

Seetõttu oodatakse IKT valdkonna töötajaid ja meeskondi koolidesse, et näidata noortele reaalainete õppimise olulisust ja võimalikku seost nende tulevase karjääriga. Lisainfo: http://www.itl.ee/reaalainetega-edukaks.

Aine- ja karjääriõpetajad saavad lisainfot algatuse ja külalistundide kokkuleppimise kohta siit.

Miks õpilastega tehnoloogiast rääkida?

Tulevik toob meie ellu üha enam nutikaid seadmeid ja masinaid, millest suur hulk jõuab ka meie argipäeva. Lisaks argielu vajadustele tasub karjäärivalikuid tehes arvestada, et töömaailmas on järjest rohkem vaja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) oskustega inimesi, kes neid seadmeid meie heaks tööle paneks. IT-spetsialistid on hinnatud ja vajalikud töötajad kõikides valdkondades. Jagades õpilastega oma elu- ja töökogemusi, seostavad külalisõpetajad koolis õpitavat praktilise eluga.

Algatust „Reaalainetega edukaks“ viib läbi Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tagasi Kooli, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Vaata Maailma Sihtasutusega.

2016. aastal toimuvad „Reaalainetega edukaks“ külalistunnid mitmes osas läbi aasta.

Lisainfo: Merle Tiigisoon (merle@tagasikooli.ee, 513 1231).

 

Seotud uudised