Konverents “Noortemalevad – kas, kuidas ja kuhu edasi?”

Malevate traditsioonide väärtustamiseks korraldas Eesti Noorsootöö Keskus koostöös Sihtasutusega Õpilasmalev 26. augustil kell 10.00-17:00 juubelisündmuste kava raames EÕM50 konverentsi. Malevateemaline konverents keskendus eelkõige õpilasmaleva olevikule ja tulevikule ehk küsiti, kas, kuidas ja kuhu edasi? Kas staažikast ajaloost on meil midagi õppida? Sh arutleti noorte töötamist reguleeriva seadusandluse üle ning maleva meetodist kui vahendist, millega väärtustada noorte esmaste töökogemuste saamist ja parandada noorte tööhõive valmidust.

Paneeldiskussioon “Reegleid peab olema nii palju, et oleks turvaline, aga nii vähe, et saaks olla vaba” keskendus noorte töötamist puudutavale seadusandluse teemale. Egle Käärats tõi välja, et plaanitava töölepingu seaduse muutmise eelnõuga muutub paindlikumaks noorte tööaeg ning noortele lubatud tööde nimekiri. Samuti jäi paneelist kõlama, et eesmärk on, et noored saaksid teha põnevat, lõbusat ja mitmekesist tööd, mis on samal ajal turvaline. Teatud piirid peavad olema seadusega tõmmatud, et noori kaitsta, ent seadused on tehtud millegi keskmise põhjal ning paratamatult ei saa kohalduda igale noorele erinevalt. Plaanitavad muutused seadusandlused võiksid motiveerida rohkem tööandjaid noori palkama, kuid samuti tuleb tegeleda ka maksusoodustuse küsimusega.

 Paneeldiskussioon “Parim viis tuleviku ennustamiseks on seda ise luua” keskendus malevate visiooni ja tuleviku teemadele. Malevate korraldusliku poole pealt jäi kõlama erimeelsus, et kas malev peaks olema keskselt organiseeritud, arvestades kohalikke eripärasid, või peaks see olema iga kohaliku omavalitsuse enda korraldada. Ent oldi ühel meelel, et töö ise peab looma väärtust ja noor peab nägema, et tema tööl on tulemus – olgu selleks kas või pargi riisumine. Toodi välja, et tulevikus võiksid malevad liikuda selles suunas, et noortele pakutakse ka „uusi“ töid, näiteks IT alal, ent siiski ei kao „traditsioonilised“ tööd nii pea veel kuhugi. Seni kuni ei ole roboteid, kes korjavad maasikaid, koristavad, riisuvad, on nendes valdkondades noorte abi vajalik.

Konverentsi ülekanne on järelvaadatav SIIN.

Seotud uudised

Konverents “Noortemalevad – kas, kuidas ja kuhu edasi?”

15. August 2016

Ettevõtjad ja malevakorraldajad üle Eesti on oodatud osalema konverentsil reedel, 26. augustil kell 10:00-17:00 Tallinna Ülikooli Mare õppehoones (Uus-Sadama 5, Tallinn). Konverentsi eesmärk on jagada ideid ja mõtted, kuidas…

Konverents “Lendame koos”

22. July 2016

Eesti Ettevõtlike Noorte Koda (JCI) korraldab konverentsi „Lendame koos“, mis uurib, kuidas teha äri maailma erinevates nurkades ning avab rahvusvahelise ettevõtluse põneva maailma. Konverentsil osaleja saab reaalse ning praktilise…

Konverents “Õpipoisiõpe – õng või kala?”

29. March 2016

Kutsume ettevõtjaid õpipoisi- ehk töökohapõhist õpet tutvustavale konverentsile. Eestis üha enam populaarsust koguva töökohapõhise õppe põhieesmärk on valmistada ette majanduse, ühiskonna ja ettevõtluse vajadustele vastavat tööjõudu kõige vahetumal viisil…