Arvamused Arvamusfestivalilt

12. augustil korraldas kaubanduskoda koos Õpetajate Liidu ja Ettevõtliku Kooliga Arvamusfestivalil arutelu „Kas lapstööjõu soodustamine või samm parema tuleviku suunas?“, kus rääkisime sellest, kas ja kuidas saaksime noori paremini tulevaseks tööeluks ette valmistada.

Arutelu käigus toodi välja, et noored võiksid juba koolist saada teadmisi ja ka praktilisi oskusi, et tulevikus tööelus hästi hakkama saada. Nimelt puuduvad praegu koolides olulisel määral tegevused, mis praktilises elus vajalikud oleksid ning aitaksid teha teadlikumaid karjäärivalikuid.

Ühtlasi toodi probleemina välja seadusepiirangud, mis teevad noore tööle võtmise ettevõtja jaoks üsnagi keeruliseks ja ajakulukaks. Need on näiteks erinevate nõusolekute saamine, töö tegemise ajalised piirangud jne. Sotsiaalministeerium on välja töötamas seadusemuutmise eelnõud, millega proovitakse olukorda leevendada, kuid mõeldes lastele ja nende ohutusele, piiranguid siiski oluliselt vähemaks võtta ei saa. Nimelt võib see tekitada olukorra, kus seadusest hakatakse üha enam mööda vaatama.

Ühe lahendusena, kuidas noori paremini ette valmistada, toodi välja, et koolid võiksid õpilastele pakkuda võimalust näiteks koolivaheaegadel minna mõnda ettevõttesse tööpraktikale või minna tutvuma tööga, mida teevad nende vanemad. See annaks noorele võimaluse juba enne kooli lõpetamist saada kasvõi väikese töö tegemise kogemuse.

Arutelus osalenud õpilane Kaspar Kuus märkis lisaks, et kool võiks tänasest enam arendada ka näiteks koostöö ja esinemisoskust ning toetada noori selles, mille vastu nad huvi tunnevad ja mis neil silma särama paneb. Olles Eesti parima õpilasfirma kaasasutaja, näeb ta selgelt selle olulisust.

Kokkuvõttes leidsid kõik osapooled, et noore tööeluks ettevalmistamisel mängivad olulist rolli kõik osapooled – kooli juhtkond, õpetajad, ettevõtjad, lapsevanemad ja ka noor ise. Kui kõik annavad oma panuse, on aktiivsed ja mõtlevad kaasa, siis ei tohiks ka noore tööle minemisel ja seal hakkama saamisel tekkida suuri takistusi.

arvamus

Arutelus osalesid:

  • Maarika Lember, Circle K Eesti AS personalidirektor;
  • Irene Käosaar, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja;
  • Tiiu Leibur, Pärnu Koidula Gümnaasiumi haridustehnoloog;
  • Vladimir Svet, Õiguskantsleri Kantselei õiguskantsleri nõunik;
  • Egle Käärats, Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler;
  • Kaspar Kuus, Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilane ja õpilasfirma Spoony kaasasutaja.

Seotud uudised

Noorte tööle võtmist takistavad mitmed tegurid

21. December 2015

16. detsembril toimuval seminaril „Noorte esimesed sammud tööelus“ tutvustati ettevõtjate seas tehtud küsitlust, kus püüti välja selgitada nende valmisolek alla 18-aastaste noortega töötamisel. Noorte edukaks sisenemiseks tööturule on…

Kas lapstööjõu soodustamine või samm parema tuleviku suunas?

10. August 2016

Tihti heidetakse meie haridussüsteemile ette õpilaste kasinaid praktilisi oskusi, näiteks ajaplaneerimine, suhtlemine, tööharjumused, probleemide lahendamine, eneseväljendus. Need on oskused, mis on “päris maailmas“ hakkamasaamiseks väga olulised. Üheksanda klassi…

Aitame külalistundidega teadlikumaid tulevikuvalikuid

29. October 2015

Praegu teeb enam kui 20 000 koolilõpetajat oma järgmist karjäärivalikut – kas valida kutse- või kõrgharidus, humanitaar- või reaalvaldkond ja millist tööd tulevikus teha? Vahel piisab ühest koolitunnist,…