Ministeerium kiitis heaks koja ettepanekud!

Kaubanduskoda esitas Sotsiaalministeeriumile ettepanekud, mis aitavad noortel juba alaealisena saada esimesed väärtuslikud töökogemused. Tänaseks on ministeerium koja ettepanekuid arvestanud ning välja töötanud töölepingu seaduse muudatused, millega leevendatakse alaealiste töötamisele kehtestatud piiranguid.

Koda on kaua aega seisnud noorte ettevõtlikkuse toetamise eest. Sügisel liikmete seas läbi viidud küsitluse tulemustest selgus, et üheks oluliseks takistuseks töökogemuse saamisel on noorte töötamist puudutava valdkonna ülereguleerimine.

Et olukorda parandada, tegime Sotsiaalministeeriumile ettepanekud, mis muudavad noorte töölevõtmist ettevõtjatele oluliselt lihtsamaks. Nii on ka noortel paremad võimalused töökogemusi hankida.

Ettepanekud, mis ministeerium heaks kiitis:

  • leevendatakse piiranguid tööpäeva pikkusele ja lubatakse koolikohustuse täitnud alaealistel töötada kuni 8 tundi päevas;
  • alaealiste töötamist öisel ajal muudetakse paindlikumaks;
  • alaealistel lubatakse teha mõningaid töid, mis on neile hetkel keelatud;
  • lihtsustatakse tööloa saamise protsessi.

Lähemalt saate planeeritavate muudatustega tutvuda siin.

Seotud uudised

Kaubanduskoda esitas ettepanekud noorte tööhõiveks

31. March 2016

Kaubanduskoda esitas tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskile ettepanekud alaealiste tööd puudutava regulatsiooni kohta. Võrreldes ELi reeglitega on meie seadused liiga ranged, mis takistavad noorte tööturule sisenemist. Koja hinnangul…

Mida noored arvavad töötamisest?

29. May 2015

27. mail toimunud ettevõtete võrgustiku „Unistused ellu!“ ja Innove SA ühisseminaril "Noore esimene töökogemus – kelle mure või rõõm?" rääkisid noored videolõikudes, mida nad arvavad töötamisest. Valga Tankla…

Noorte tööle võtmist takistavad mitmed tegurid

21. December 2015

16. detsembril toimuval seminaril „Noorte esimesed sammud tööelus“ tutvustati ettevõtjate seas tehtud küsitlust, kus püüti välja selgitada nende valmisolek alla 18-aastaste noortega töötamisel. Noorte edukaks sisenemiseks tööturule on…