Õppurite äriideede arendusprogramm startis edukalt

Õppurite jaoks sai ettevõtlusõppe programm hoo sisse eelinkubatsiooni ehk üle-eestilise äriideede arendusprogrammi avalaagritega „Loomehäkk”, „Ideede raju” ja „Ideede öö”. Äriideede arendusprogramm pakub nii kõrg-, kutse- kui ka üldhariduse tasemel õppijatele praktilise väljundiga ettevõtlusalast õpikogemust, mis julgustab noori edaspidi ettevõtlusega alustama.

Eelinkubatsiooni käigus arendavad noored oma idee ärimudeliks. Meeskondadel tuleb endale selgeks teha, miks, mida, kellele ja kuidas nad kavatsevad pakkuda. Programm on semestripõhine ja see on avatud kõigile kõrg- ja kutsekoolide õppuritele. Alustatakse avalaagrite ehk inspiratsiooniseminaridega uute ideede leidmiseks. Sellele järgneb idee ja meeskonna arengut toetav neljakuuline praktiline koolitus. Meeskonnad saavad tuge ettevõtjatest mentoritelt ja valdkonna asjatundjatelt. Iga semestri lõpus toimuval võistlusel esitlevad meeskonnad oma ärimudelit. Õpilastele ja tudengitele on kõigis tegevustes osalemine tasuta.

Eelinkubatsiooni jätkutegevustes tehakse koostööd Eestis tegutsevate ettevõtlusinkubaatorite ja kiirenditega, et pakkuda meeskondadele võimalust arendada oma ärimudelit edasi, kasutades vajaduse korral mentoreid ja tuge lisarahastuse leidmisel.

Eelinkubatsiooni programmi koostamisel on lähtutud eri haridustasemetel juba toimuva ettevõtlusõppe ja lennuka äriideega väikeettevõtete – iduettevõtete ehk start-up-ettevõtete – arendustegevuste parimatest praktikatest. Eelinkubatsiooni juhtkeskusi on kolm: Tallinna Ülikoolis keskendub programm loomeettevõtluse, Tallinna Tehnikaülikoolis tehnoloogiaettevõtluse ja Tartu Ülikoolis valdkondadeüleste äriideede arendamisele.

  1. aastal on kavas toetada kokku umbes 80 meeskonda, kelle ideest on programmi lõpuks välja arendatud perspektiivikas ärimudel.

Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Estonian Business School, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Maaülikool teevad ettevõtlike noorte inspireerimiseks eelinkubatsiooni kaudu tihedat koostööd kutse- ja rakenduskõrgkoolide ning ettevõtluse tugiorganisatsioonidega.

Seotud uudised

Õppuritele suunatud äriideede arenguprogramm otsib mentoreid!

11. February 2016

Aasta algul startis kõrg- ja kutsekoolide õppuritele suunatud üle-eestiline äriideede arenguprogramm. Tegemist on osana tegevusest „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ (EETA), mis keskendub õpilaste, üliõpilaste, õpetajate,…