Õppuritele suunatud äriideede arenguprogramm otsib mentoreid!

Aasta algul startis kõrg- ja kutsekoolide õppuritele suunatud üle-eestiline äriideede arenguprogramm. Tegemist on osana tegevusest „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ (EETA), mis keskendub õpilaste, üliõpilaste, õpetajate, õppejõudude ja ettevõtjate ettevõtliku hoiaku kujundamisele ja süvendamisele. 

Äriideede arenguprogramm e eelinkubatsioon toimub semestripõhiselt, mille jooksul arendavad noored oma idee ärimudeliks. Selle ülesehitamisel on lähtutud eri haridustasemetel juba toimuva ettevõtlusõppe ja startup valdkonna arendustegevuste parimatest praktikatest. Eelinkubatsiooni jooksul on noortel võimalik osaleda idee ja meeskonna arengut toetavas neljakuulises praktilises koolitusprogrammis. Meeskonnad saavad täiendavat tuge mentoritelt ja valdkonnapõhist nõustamist. Iga semestri lõpus toimuval võistlusel esitlevad meeskonnad oma ärimudelit. Õppuritele on kõigis tegevustes osalemine tasuta.

Eelinkubatsiooni jätkutegevustes pakutakse meeskondadele individuaalset nõustamist, tehakse koostööd Eestis tegutsevate ettevõtlusinkubaatorite ja kiirenditega, et pakkuda meeskondadele võimalust arendada oma ärimudelit edasi, kasutades vajaduse korral mentoreid ja tuge lisarahastuse leidmisel.

Mentoritena soovime kaasata vähemalt kolmeaastase kogemusega ettevõtjaid ja ettevõtte juhtimiskogemusega praktikuid, kes on valmis oma teadmisi ja kogemusi jagama alustavate tudengimeeskondadega nii eelinkubatsiooni- kui õppeprotsessis. Mentorina saad olla inspiratsiooni ja väljakutsete esitajaks noortele, kuid ka nõuandja ja meeskonna arengu toetaja ideest ärimudelini. Eelinkubatsiooni perioodiks on 4 kuud ja mentori panust eeldame keskmiselt kolm tundi kuus. Tegevuse raames arendatakse välja mentorite avalik andmebaas ja kõrgkoolide ülene mentorvõrgustik, mis loob võimaluse leida sobivaim mentor meeskonna ideest ja vajadustest lähtuvalt. 

Mentoritele pakume koolitust vastavalt varasemale mentorkogemusele ning võimalust panustada noorte ettevõtjate põlvkonna arengusse. Huvi korral mentorina kaasa lüüa, võta palun ühendust mentorvõrgustiku suunajuhiga (Ester Eomõis; Ester.Eomois@ebs).

Üle-eestilise eelinkubatsiooni programmi elluviimisel osalevad Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Estonian Business School, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor.

EETA kodulehekülg: https://www.htm.ee/et/ettevotlusope

Tegevust toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Kontaktisik:
Piret Arusaar
Eelinkubatsiooni tegevussuuna juht
TÜ ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus
E-mail: piret.arusaar@ut.ee
GSM: 51 62 945

Seotud uudised

Rahvusvaheline koolitusprogramm MoveMakers LAB otsib haridusuuendajaid!

26. January 2015

MTÜ Ruumiloojad koos partneritega Leedust, Hollandist, Taanist ja Saksamaalt otsivad avatud ellusuhtumise ja uuendusliku meelelaadiga täiskasvanuhariduse maastikul tegutsevaid praktikuid (koolitajaid, koolitusjuhte, õppekava juhte jne) osalema ainulaadses koolitusprogrammis “MoveMakers…