Käivitub üle-eestiline õppurite äriideede arendust toetav eelinkubatsiooni mudel

Eelinkubatsiooni mudeli rakendamine on osa tegevusest „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ (EETA). EETA eesmärk on kujundada noortes ettevõtlikku hoiakut ja arendada praktilist ettevõtlusõpet kõigil haridustasemetel, sh arendada valdkondade- ja rahvusvahelisi ning rühmatöö õppevorme.

Eelinkubatsiooni käigus arendavad noored oma idee ärimudeliks.Mudelit rakendatakse semestripõhiselt ja see on avatud kõigile kõrg- ja kutsekoolide õppuritele. Alustatakse inspiratsiooniseminaridega uute ideede leidmiseks. Sellele järgneb idee ja meeskonna arengut toetav neljakuuline praktiline koolitus. Meeskonnad saavad tuge mentoritelt ja valdkonnapõhist nõustamist. Iga semestri lõpus toimuval võistlusel esitlevad meeskonnad oma ärimudelit. Õppuritele on kõigis tegevustes osalemine tasuta.

Eelinkubatsiooni jätkutegevustes tehakse koostööd Eestis tegutsevate ettevõtlusinkubaatorite ja kiirenditega, et pakkuda meeskondadele võimalust arendada oma ärimudelit edasi, kasutades vajaduse korral mentoreid ja tuge lisarahastuse leidmisel.

Eelinkubatsiooni mudeli koostamisel on lähtutud eri haridustasemetel juba toimuva ettevõtlusõppe ja startup – valdkonna arendustegevuste parimatest praktikatest. Eelinkubatsiooni juhtkeskused Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Ülikoolis keskenduvad loome- ja tehnoloogiaettevõtluse arendamisele.

2016. aastal on kavas toetada 81 meeskonda, kelle ideest on programmi lõpuks välja arendatud perspektiiviga ärimudel.

Osalevad kõrgkoolid Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Estonian Business School, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Maaülikool teevad tihedat koostööd kutse- ja rakenduskõrgkoolidega.

Eelinkubatsiooni avaüritused toimuvad Tallinnas ja Tartus:

29.‒31. jaanuarini on Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakoolis koostöös Digixiga arendusnädalavahetus ”„Loomehäkk;

18. veebruaril on Athena Keskuses Tartu Ülikooli inspiratsioonipäev „Ideede Raju. 100 ideed, mis muudavad maailma”;

22. veebruaril toimub Tallinna Tehnikaülikooli Mektory saalis inspiratsiooniöö How to start up 2016 – Ideede Öö“.

Tegevust EETA kaasrahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest.

Kontaktisik:

Piret Arusaar

Tegevussuuna juht

TÜ ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus

E-mail: piret.arusaar@ut.ee

Seotud uudised

Õppuritele suunatud äriideede arenguprogramm otsib mentoreid!

11. February 2016

Aasta algul startis kõrg- ja kutsekoolide õppuritele suunatud üle-eestiline äriideede arenguprogramm. Tegemist on osana tegevusest „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ (EETA), mis keskendub õpilaste, üliõpilaste, õpetajate,…

Eesti suurim äriideede konkurss Ajujaht alustab taas

21. September 2015

Ajujahi keskkond on ideede esitamiseks avatud. Konkursi võitja selgub Ajujahi finaalsaates ETV otseeetris 2016. aasta mais. Ajujahi auhinnafind on 60 000 eurot, millest vähemalt pool saab endale võitja!…

Esimene üle-eestiline praktikaportaal

5. January 2016

Selleks, et ettevõtted saaksid endale leida lihtsalt, kiirelt ja usaldusväärselt erialase haridusega praktikante, on loodud esimene üle-eestiline praktikaportaal www.kutsepraktika.ee. Portaal koondab ja vahendab praktikasoove ning praktikapakkumisi kutseõppurite ja…