JA Eesti hakkab koos Soome, Rootsi ja Läti JA organisatsioonidega looma rahvusvahelisi õpilasfirmasid Kesk-Läänemere regioonis.

6.-8. novembril toimus Tallinna 21. Koolis projekti Central Baltic Enterprise without Borders (Kesk-Läänemere ühisõpilasfirmad) avakonverents, millest võttis osa rohkem kui 100 õpilasfirmade liiget Eestist, Lätist, Soomest ja Rootsist. Kolme päeva jooksul said erinevate riikide noored omavahel tuttavaks ning otsisid koostööpartnereid ühiseks ettevõtluseks.

Konverentsi käigus loodi algatus 24 ühisõpilasfirmale, kelle koostöötahe ning -võime pannakse proovile lähikuudel. Selle aja jooksul toetavad neid aktiivselt õpetajad ja mentorid ning peab selguma, kes noortest on valmis tegelikuks koostööks ning rahvusvaheliseks ettevõtluseks. Tulemusi näidanud õpilasfirmad saavad osaleda Soomes toimuvas innovatsioonilaagris 15.-16. jaanuaril.

Tegemist on suure kolme-aastase koostööprojekti algusega, mille eesmärgiks on luua  vähemalt 50 reaalselt tegutsevat rahvusvahelist õpilasfirmat Kesk-Läänemere regioonis. Projekti käigus saavad selle aja jooksul rahvusvahelise äri kogemusi umbes 500 noort. JA Eesti juhi Epp Vodja sõnul on tänapäeva kiirestiarenevas maailmas oluline, et juba gümnaasiuminoored saaksid kogemuse suhtlemisest erinevate kultuuridega ning ärikultuurist ja -keskkonnast lähiriikides. „Noortele on vaja lisaks ettevõtlusjulgusele süstida ka mõistmist, et riigipiirid ei ole piiriks ettevõtlusele,“ kinnitas ta.

Pärast ühiste õpilasfirmade loomist avalaagrites Eestis ja Soomes osalevad ühisfirmad partnerriikide – Soome, Rootsi, Läti ja Eesti – õpilasfirmade laatadel ning müüvad koos oma tooteid. Eesti publik saab rahvusvaheliste õpilasfirmadega tutvuda juba 13. veebruaril Tallinnas toimuval õpilasfirmade laadal Kristiine ja Rocca al Mare keskustes.

Edukaimad ühisõpilasfirmad kutsutakse maikuus Lätis korraldatavale lõpuseminarile, kus kuulutatakse välja parimad Kesk-Läänemere ühisõpilasfirmad. Esimesel aastal katsetatakse ühisõpilasfirmade loomise mudelit, mida vajadusel järgneval kahel aastal edasi arendatakse ja täiendatakse. Projekti käigus antakse välja ka õppematerjale ja koolitatakse õpetajaid.

Kesk-Läänemere ühisõpilasfirmade projekti (Central Baltic Enterprise without Borders) rahastab Interreg Central Baltic programm Euroopa Regionaalarengufondist. Projekti eesmärk on kasvatada ettevõtlikumat noort põlvkonda.

Tallinnas toimunud avakonverentsi pilte vaadake palun JA Eesti Facebookist.

Konverentsil osalenud Rootsi õpilase lugu vaadake siit

Seotud uudised

Tere tulemast, Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus!

14. October 2013

Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus toetab noorte õppekäike, ettevõtete külastusi, mini- ja õpilasfirmade tegevust, tunnustab parimaid, korraldab projekti "Ettevõtlikuks nooreks" tegevusi (ettevõtlusmäng, äriideede konkurss, intervjuu ettevõtte juhiga jms) ning koolitab…