Unistused ellu! ja Innove ühisseminar “Noore esimesed sammud tööelus”

Koostöövõrgustiku „Unistused ellu!“ ja SA Innove ühisseminar „Noore esimesed sammud tööelus“

Seminaril keskendutakse alaealiste noorte töötamisele ja esimese töökogemuse omandamise võimalustele. Soovime seminaril leida lahendusi, mis soodustaksid noorte paremat ettevalmistust tööturule sisenemiseks, tööharjumuse tekkimiseks ning aitaks teha valikuid karjääri planeerimisel. Arutleme, kuidas saaksid noored rohkem praktika kogemusi üldharidussüsteemis ning kuidas Rajaleidja keskused, noortekeskused ja teised noortega tegelevad asutused saaksin seejuures koolidele abiks olla. Samuti otsime vastuseid küsimusele, mis motiveeriks tööandjaid tänasest rohkem noortele töö- või praktikakohti pakkuma.

Aeg: 16.detsembril kell 10.30-16.00

Toimumiskoht: Tallink Spa & Conference Hotel konverentsikeskuses (aadressil Sadama 11a, Tallinn)

Osalejad: ettevõtjad, hariduse-, karjääri- ja sotsiaalvaldkonna esindajad ning noorte esindusorganisatsioonid

Registreerimine: kuni 11. detsembrini aadressil anneli.perne@koda.ee

Päeva juhib Urmas Vaino

Päevakava:

10.30-11.00

Registreerimine, hommikukohv

11.00-12.35

Mis aitab õpilastel teha teadlikke valikuid tööelus – näiteid erinevatest riikidest

Tiina Annus, Haridus- ja Teadusministeerium, nõunik

 

Tööpraktika Saksamaal Kääpa Põhikooli näitel

Aiki Jõgeva, Kääpa Põhikool, õpetaja

 

Kogukonnapraktika – võimalus töökogemuseks

Nikita Kljukin, EMSL vabaühenduste liit

 

Õpilaste tööharjumuste kujundamisest Soomes

Jaana Kettunen,  Jyväskylä Ülikool

12.35-13.15

Paus

13.15-13.30

Noorte töötamist puudutavast regulatsioonist

Katre Rugo, Eesti Kaubandus- Tööstuskoda, jurist

13.30-14.15

Grupiarutelud teemadel: millised võiksid olla praktilised lahendused, mis soodustaksid noorte paremat ettevalmistust tööturule sisenemiseks, tööharjumuse tekkimiseks ning aitaks teha valikuid karjääri planeerimisel?

14.15-15.00

Grupiarutelude tulemuste tutvustamine

15.00-16.00       

Arutelupaneel

Mait Palts, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, peadirektor

Alar Karis, Riigikontroll, riigikontrolör

Janar Holm, Haridus- ja Teadusministeerium, kantsler

Egle Käärats, Sotsiaalministeerium, tööala asekantsler

Seminari toimumist toetab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

 

Seotud uudised

Noore esimesed sammud tööelus

29. December 2015

16. detsembril toimus juba teine koostöövõrgustiku „Unistused ellu!“ ja SA Innove koostööst sündinud ühisseminar, mille peateema on noorte töökogemus. Selle aasta riigikontrolli aastaraportis toodi välja, et Eestis oli…