JA Eesti spetsialistid koolitasid Gruusias õpetajaid ja õpilasi

12.-17. maini viibis Gruusias Eesti välisministeeriumi humanitaar- ja arenguabi projekti rahastusel JA Eesti spetsialistide delegatsioon. Projekti „JA Gruusia liitmine Euroopa ettevõtlushariduse perega“ toel viidi Gruusias läbi mitu koolitust ning programmide tutvustused.

13. mail viis JA Gruusia uute koolide ning partnerite kaasamiseks kohaliku kaubandus-tööstuskoja toel läbi tutvustusürituse, kus JA Eesti juht Epp Vodja tutvustas kohalolnud koolijuhtidele ning ärisektori esindajatele õpilasfirma programmi tulemusi ning tulemuslikkust Eesti ja teiste Euroopa riikide näidetel. Oma vahetuid kogemusi jagasid JA Eesti õpilasfirma programmi vilistlased. Üritusel viibis kohal ka Eesti suursaadik Gruusias hr Priit Turk.

Visiidi käigus läbi viidud koolitused olid suunatud nii õpilastele kui ka õpetajatele. Õpilastele korraldati 12-tunni innovatsioonilaager, mis on Eestis kasutusel olev hea praktika noorte huvi tõstmiseks ettevõtluse vastu ning esimeste ettevõtlusteadmiste andmiseks. Innovatsioonilaagis osales 30 noort ning nende kõrval Gruusia vabatahtlikud, kes tutvusid metoodikaga ning said praktilist kogemust, et 12-tunni innovatsioonilaagrit hiljem iseseisvalt korraldada.

JA Gruusia õpetajaid koolitati kasutama erinevaid aktiivõppemetoodikaid ettevõtluse õpetamisel koolitunnis. Selline lähenemine on Gruusia koolis üsnagi uus ja seni vähe praktiseeritud. JA Gruusia ärimentorid õppisid õpilasfirma programmi parimaid praktikaid ning samuti aktiivõppe tegevusi, mida õpilasfirma programmi juures kasutada.

JA Eesti visiidi ajal selgitati välja ka Gruusia parim õpilasfirma, kelleks sai lastele seepe tootev õpilasfirma Cocean. Võidu pälvinud õpilasfirma võttis sama projekti käigus  osa Eesti õpilasfirmade laadast tänavu veebruaris Tallinnas. Loodetavasti saab Gruusia õpilasfirma esimest korda välja Euroopa võistlusele. Epp Vodja jagas värskelt võitnud õpilasfirmale ja tema juhendajatele näpunäiteid, kuidas firmat suvel toimuvaks Euroopa võistluseks ette valmistada.

Visiit õnnestus hästi ja oli tulemuslik. Kindlasti võib väita, et edasiantud teadmised kasutamata ei jää, sest JA Gruusia organisatsioon ning õpetajad on tegusad ning eelnevatelt koolitustel saadud teadmised on rakendust leidnud.

Seotud uudised