„Intellektuaalomandi õppematerjal“ aitab mõista tänapäeva majandusmaastikku

Värskelt ilmavalgust näinud „Intellektuaalomandi õppematerjal“ on loodud pidades silmas kõiki uudishimulikke õpilasi gümnaasiumiklassidest magistriõppeni. Õppematerjalis on koos kirjeldavate näidetega selgitatud lahti erinevad intellektuaalomandi valdkonnad alates kaubamärkidest ja patentidest kuni autoriõiguseni välja. Õppematerjal aitab mõista intellektuaalomandi rolli tänapäeva majanduses ning sellega seotud protsesse. Õppematerjal on jaotatud kergesti loetavateks peatükkideks, mille lõpus on küsimused õpitu kordamiseks.

„Intellektuaalomandi õppematerjal“ on kõigile huvilistele virtuaalsel kujul kättesaadav EITK kodulehelt.

Seotud uudised

Interaktiivne õppematerjal intellektuaalomandist nüüdsest kättesaadav

11. December 2014

Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskuse kodulehelt on nüüdsest kättesaadav intellektuaalomandi valdkonda selgitav interaktiivne e-õppe materjal. Õppematerjal annab rohkete näidetega ülevaate erinevatest intellektuaalomandiga seotud teemadest ning aitab paremini mõista…

Intellektuaalomandi küsimustele leiab vastuse uuest portaalist

4. March 2015

Kui teil on tekkinud küsimusi intellektuaalomandi kaitsmise ja juhtimise kohta, siis nüüdsest leiate neile ning kõigile teistele sarnastele küsimustele vastuse uuest portaalist intellektuaalomand.ee. Siin on lahti seletatud erinevad…