Teadus- ja tehnoloogiapaktiga kaasatakse valdkonna arendamisse erinevad osapooled

12. veebruaril kirjutasid esimesed liitujad alla Teadus- ja tehnoloogiapaktile, mille eesmärk on koordineerida ja võimendada erinevate osapoolte tegevusi selle nimel, et noored tahaksid õppida ja hiljem ka töötada teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas.

„Üksnes haridussüsteemis tehtavad jõupingutused ei ole küllaldased selleks, et piisavalt suur osa noortest otsustaks loodus- täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonnas õppimise kasuks,“ ütles haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski. „Erinevate osapoolte tegevused on vaja panna ühise eesmärgi nimel tõhusamalt ja koordineeritumalt toimima ning selleks ongi algatatud teadus- ja tehnoloogiapakt.“

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Urve Palo ütles, et Eesti majanduse suurim väljakutse tulevikus on tööjõupuuduse lahendamine ja vähekvalifitseeritud inimeste ümberõpe. „Meil on vaja rohkem insenere, infotehnolooge, aga ka osavate kätega oskustöölisi,“ lisas ta. „Muutused ei toimu kiiresti ja selleks ongi vaja kokku viia õpetatavad, õpetajad ja tööpakkujad, et tulevikus oleks meil vajalike oskustega inimesi.“

LTT erialade vähesele populaarsusele ja väärtustamisele on erinevad osapooled juba varem tähelepanu juhtinud ja olukorra parandamiseks on ka palju tehtud – toetatud AHHAA ja Energiakeskuse rajamist, õppematerjalide arendamist, LTT erialade ja teaduse populariseerimist koolides ja meedias. Senine kogemus näitab, et otsustavate muutuste saavutamiseks on vaja kaasata rohkem uusi partnereid ning läheneda süsteemselt. Teadus- ja tehnoloogiapakti raames töötatakse välja tegevuskava kolmes põhisuunas: valdkonna populariseerimine ühiskonnas, eeskätt noorte hulgas; valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmine kõikidel haridustasemetel; valdkonnas töötamise väärtustamine. Pakti elluviimist hakkab koordineerima Eesti Teadusagentuur.

Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel ütles pakti allkirjastamisel, et Teadus- ja tehnoloogiapakti tegevuste koordineerimine saab ETAgile kindlasti olema väga huvitav ja samas vastusrikas:  „Kui see oleks lihtne ülesanne, mida me koos lahendama asume, siis oleks ta juba ära lahendatud. Seepärast ongi oluline, et tegemist on erilise, avatud nimekirjaga kokkuleppega, kuhu ootame juurde paljusid liitujaid.“

Pakt sõlmiti Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel. Lisaks kahele ministeeriumile on pakti allkirjastajate hulgas Eesti Teadusagentuur, Eesti Inseneride Liit, Viimsi Keskkooli teadmiskeskus „Collegium Eruditionis“ ja Kadrina Keskkool, kes on seni silmapaistvalt panustanud valdkonna edendamisse.

Pakt ja selle tegevuskava on avatud kõigile liitujatele, kellel on nägemus, mida ja kuidas muuta, ning valmidus panustada finantsiliselt, tööajaga või arendada oma töö sisu. Algatajad kutsuvad paktis osalema avalikku ja kolmandat sektorit, sealhulgas ettevõtluse esindusorganisatsioone, eriala- ja kutseühendusi, kohalikke omavalitsusi, ettevõtteid, akadeemilisi- ja haridusasutusi ning vabatahtlikke üksikisikuid. Kuna vastavalt teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusele on iga ministeerium vastutav oma valdkonna teadus- ja arendustegevuse korraldamise eest, siis oodatakse paktiga liituma kõiki ministeeriume.

Tutvu pakti tervikteksti ja liitunud osapoolte tegevuskavadega siin.

Lisainfo:
Signe Ambre
Teaduse populariseerimise osakonna arendusjuht
tel 731 7356 / 588 48 398
signe.ambre@etag.ee

Eesti Teadusagentuur

Seotud uudised

Otsime oma meeskonda ettevõtlikkuse valdkonna assistenti

6. July 2015

  Otsime oma meeskonda ETTEVÕTLIKKUSE VALDKONNA ASSISTENTI (ajutiselt ära oleva töötaja asendaja) Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on Eesti vanim ja suurim ettevõtjate esindusorganisatsioon, mille missiooniks on ettevõtjasõbraliku majanduskeskkonna loomisele kaasaaitamine…