Uus III õppeastme loodusaine tundidele suunatud õppematerjal „Sinine klassiruum: Labor“

Õppematerjali „Sinine klassiruum“ järjena on III kooliastme reaal- ja looduainete tundide jaoks koostatud uus õppematerjal „Sinine klassiruum: Labor“. Õppematerjali saab kasutada ja otseselt lõimida geograafia, looduõpetuse, bioloogia, keemia ja füüsika tundidega, kuid edukalt saaks kaasata ka sotsiaalaineid ja keeli.

"Sinine klassiruum: Labor" on üles ehitatud pööratud klassiruumi põhimõtetele: enne tutvu materjaliga, siis mõtle läbi ja katseta. Sellega seame rõhu just praktilistele tegevustele ja isetegemisele, et noored saaksid oma silmaringi laiendada ja luua seoseid nö päris eluga. Materjal sisaldab nelja olulisemat teemat, mille puhul on olemas tunni edukat planeerimist toetav tunnikava õpetajale ning põnevad töölehed õpilastele.

Pärast sinise klassiruumi veeteemaliste tundide läbimist võib teadmiste kinnistamiseks tulla koos klassiga Tallinna Vee veepuhastusjaama ekskursioonile. Gümnaasiumi osa õpilasi kutsume varem õpitut ka reoveepuhastusjaama ekskursioonil meelde tuletama.

Tutvu ka teiste Tallinna Vee poolt koostatud õppematerjalidega:

Kõiki õppematerjale on võimalik saada ka paberkandjal.

Ekskursiooni planeerimiseks ja õppematerjalide saamiseks võtke ühendust: liisi.liivlaid@tvesi.ee.

Seotud uudised

Interaktiivne õppematerjal intellektuaalomandist nüüdsest kättesaadav

11. December 2014

Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskuse kodulehelt on nüüdsest kättesaadav intellektuaalomandi valdkonda selgitav interaktiivne e-õppe materjal. Õppematerjal annab rohkete näidetega ülevaate erinevatest intellektuaalomandiga seotud teemadest ning aitab paremini mõista…

„Intellektuaalomandi õppematerjal“ aitab mõista tänapäeva majandusmaastikku

16. February 2015

Värskelt ilmavalgust näinud „Intellektuaalomandi õppematerjal“ on loodud pidades silmas kõiki uudishimulikke õpilasi gümnaasiumiklassidest magistriõppeni. Õppematerjalis on koos kirjeldavate näidetega selgitatud lahti erinevad intellektuaalomandi valdkonnad alates kaubamärkidest ja patentidest…