Uuring ettevõtete ja koolide koostööst

2014. aasta aprillist novembrini viis "Tagasi kooli" algatus partnerluses "Unistused ellu!" võrgustikuga läbi uuringu ettevõtete koostööst hariduse valdkonnaga. Uuringus osales 30 ettevõtet. Uuriti nende seniseid praktikaid ja kogemusi hariduse valdkonda panustamisel ning võimalusi ja vajadusi edasiseks tegevuseks.

20. novembril toimunud teaduskommunikatsiooni konverentsil „Teadus? Läheb tarvis. Päriselt!“ esitles Triin Noorkõiv uuringu esmaseid tulemusi ettekandes "Millest mõeldakse ettevõtetes, kui mõeldakse koostööst kooliga". Muuhulgas otsiti vastuseid küsimustele selle kohta, miks, kuidas ja millega ettevõtetes haridusse panustatakse, kuhu on koostööhuvi suunatud ja millised on olnud väljakutsed.

Uuringu elluviimist rahastas EMP toetuste Vabaühenduste Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond.

Lähem info ja uuringu materjalid: www.tagasikooli.ee/koostoo-uuring
 


Pildil Pildil Triin Noorkõiv uuringu esmaseid tulemusi esitlemas
Foto: Eesti Teadusagentuur
 

Seotud uudised

Vaja on koolide ja ettevõtete koostööpakti

16. June 2014

Kuidas saaksid lapsi õpetada lisaks õpetajatele ka koolide partnerfirmade inimesed? Tallinnas Eesti Kaubandus-Tööstuskoja saalis toimus 22. mail ettevõtete koostöövõrgustiku „Unistused ellu!” kevadseminar pealkirjaga „Kuidas muuta loodus- ja reaalainete…