Õppekäik ettevõttesse suurendab õpilaste teadlikkust tööturust

Teisipäeval, 2. detsembril toimunud Innove ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja võrgustiku „Unistused ellu!“ ühisseminaril „Õppekäik ettevõttesse“ otsiti vastuseid küsimustele, kuidas siduda koolielu paremini tööeluga ning kas haridussüsteem vastab tänastele tööturu vajadustele.

Tänasel tööturul konkureerimiseks ei piisa vaid erialastest teadmistest. Kaalu annavad pigem sellised oskused ja hoiakud nagu loovus ja ettevõtlikkus, võimaluste märkamine ning tulemustele orienteeritus. Ühiskonna kestlikkuse huvides on oluline iga inimese ettevõtlik eluhoiak. Seminaril märkis ettevõtja Ants Sild, BCSi juhataja, et mitmed uuringud näitavad, et Eesti noorte funktsionaalne lugemisoskus ja matemaatiline kirjaoskus on väga head, kuid näiteks eluks vajalik probleemilahendusoskus madal. Sild lisas, et iga ettevõtja aktiivne osalus hariduses on möödapääsmatu: „Meil ei ole alust arvata, et formaalõppest tulevad valmis spetsialistid. Peame tööandjatena teadma, millised on kompetentsid, mida vajame ning oma sõnumit haridusinimestele ka selgelt edasi andma. Ühine nõudlikkus on see, milles peitub edu, peame olema nõudlikumad haridussüsteemi ja ametnike, kuid ka tööandjate suhtes. Kõige rohkem aga peaksime olema nõudlikud oma koostöö osas,“ rõhutas Sild.


Pildil Ants Sild, ettevõtja, Baltic Computer Systems juhataja

Üheks edukaks näiteks haridusvaldkonna ning ettevõtjate koostööst on koolide külastused ettevõtetesse. Rakvere gümnaasiumi karjäärinõustaja Marje Kuslap sõnas, et õppekäik ettevõttesse on karjääriõpetuse oluline osa. See tekitab õpilasel seoseid koolis õpitu ja päriselu vahel ning aitab aru saada, milline on töömaailm, milliseid väärtusi seal kantakse. Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel tõi ettevõttepoolse kasuna välja ka asjaolu, et sellised külastused aitavad leida tulevasi töötajaid.

Seminari kokku võtvas paneeldiskussioonis jõuti ühise tõdemuseni, et haridusvaldkonna ja ettevõtete koostöö on Eesti tulevikuedu silmas pidades väga tähtsal kohal. Samm-sammult tuleb liikuda selleni, et koostöö koolide ja ettevõtete vahel muutuks senisest tihedamaks. Koolisüsteem peaks olema veelgi avatum ning ettevõtjad peaksid omakorda laialdasemalt andma sõnumit, milliseid oskusi ja isiksuse omadusi tööturul hinnatakse.

Seminaril käsitletud teemad olid olulised koolide karjääriõppe seisukohast ja üritust rahastati ESFi programmist "Karjääriteenuste süsteemi arendamine".

Ettevõtete koostöövõrgustik “Unistused ellu!“ on loodud 2012. aastal Kaubanduskoja ja ettevõtjate initsiatiivil. Täna kuulub võrgustikku üle 170 liikme, kes kõik panustavad noorte ettevõtlikkuse arendamisse.


Fotod: Nadežda Martõnenko, Tallinna Polütehnikum

Lisainfo:
Maarja Loorents
Kommunikatsioonijuht
E-post: maarja@koda.ee
Tel: +372 604 0065
Gsm: +372 516 7429
 

Seotud uudised

Koolipartnerlus parandab õpilaste ja õpetajate oskusi

11. January 2013

Uus Euroopa Komisjoni uuring eri riikide koolide vaheliste partnerlussuhete mõju kohta näitab, et õpilased – eelkõige keskkooli tasemel – on märkimisväärselt parandanud oma kultuurilisi, sotsiaalseid, IT- ja võõrkeeleoskusi.…