Kaheksa Eesti kõrgkooli seavad ühised sihid ettevõtlikkuse arendamiseks hariduses

Kõrgkoolide esindajad allkirjastasid 29. oktoobril Rakveres koostöömemorandumi ettevõtlikkuse arendamiseks. Osapoolte ühine eesmärk on suurendada lõpetajate ettevõtlikku hoiakut olenemata nende erialast või õppekavast. Üha suuremat koostööd nähakse ettevõtetega.

Koostöömemorandumi allkirjastasid Tartu ülikool, Tallinna tehnikaülikool, Tallinna ülikool, Eesti maaülikool, Eesti kultuuriakadeemia, Eesti muusika- ja teatriakadeemia, Estonian Business School ja Eesti ettevõtluskõrgkool Mainor.

Allkirjastamisega näitasid kõrgkoolide esindajad, et nende ühine soov on teha koostööd ettevõtlikkuse ja ettevõtluskultuuri arendamisel ja sidustamisel õppe-, teadus-, arendus- ja loometegevuses. Samuti näevad kõrgkoolid end ühise võrgustikuna koostöös riigi-, era- ja mittetulundussektoriga Eestis ja rahvusvahelisel tasandil.

„Kool on ettevõtlik, kui sisuliselt kõik lõpetajad nõustuvad väitega, et kool on toetanud neis ettevõtlikkuse arendamist. Meie koostöövõrgustiku kõigi liikmete arengukavades on ettevõtlikkus tähtsal kohal, nüüdsest seame ühised sihid ning jagame parimaid kompetentse ja praktikaid, kuulates nõuandeid ja soovitusi nii rahvusvahelistelt ekspertidelt kui ka Eesti ettevõtjatelt,“ rääkis Tartu ülikooli arendusprorektor Erik Puura.

Puura sõnul seisab Tartu ülikooli ees vastutusrikas ülesanne koostöövõrgustiku tööd juhtida. „Samas kui kokkulepped on sõlmitud rektoraatide tasandil, on erinevates allüksustes paiknevatel ekspertidel kindlasti lihtsam koostööd teha ning tehtu väärtust tunnetada. Oleme oma mõtetes ja plaanides kindlalt Euroopas ja kogu maailmas esirinnas, nüüd on aeg ühised mõtted teoks teha,“ tõdes hiljuti Madriidis toimunud konverentsil ettevõtliku ülikooli kontseptsiooni tutvustanud Puura.

TTÜ õppeprorektor akadeemik Jakob Kübarsepp sõnas, et ühiskonna ja majanduse arengu vundament laotakse eelkõige haridusega: „Täiendava impulsi arenguks annavad hea haridusega ettevõtlikud inimesed, keda iseloomustab suurem loomingulisus, uuendusmeelsus ja riskivalmidus.” Kübarsepp lisas, et ettevõtlikkust saab ja tuleb arendada hariduse kõikidel astmetel. „Ei ole kahtlust, et kõrghariduse astmel on koolituse kvaliteet ja tulemuslikkus kindlasti paremad kõrgkoolide koostöös.“

Koostöös arendatakse ettevõtlusõppe interdistsiplinaarseid mooduleid, kursuseid ning metoodikaid, millega toetatakse ettevõtlikkuspädevust ka näiteks õpetajakoolituses. „Üldhariduse õppekavades sisaldub ettevõtlikkuse kui ka üldpädevuse kujundamine juba aastaid. Õpetajate ettevalmistuses rõhutame, et ettevõtlikkus on hoiak ja seda kujundame eelkõige vastavate õppemetoodikatega, kus õppijatel on võimalus seada eesmärke, lahendada probleeme, loovalt luua ideid ja neid ellu viia, võtta arukaid riske ja vastutada ning õppida reageerima paindlikult muutustele. Selliseid võimalusi peab looma õppeprotsess ülikoolis kõigi eriala üliõpilastele,“ sõnas Tallinna ülikooli arendusprorektor Eve Eisenschmidt.

Ettevõtlusõppe integreerimist õppekavadesse on julgustanud uues tööandjate manifestis ka Eesti tööandjate keskliit. Kõrgkoolid nõustuvad mitmete manifestis sõnastatud ettepanekuga dünaamilise ja erksa Eesti kujundamisel ning soovivad arutelu jätkumist ettevõtliku Eesti tuleviku üle.

Näiteks peab tööandjate manifest oluliseks tööandjate senisest enamat kaasamist hariduspoliitika planeerimisse ning teostamisse. Kõrgkoolid hindavad kõrgelt tööandjate senist osalust hariduse kvaliteedi tõstmises läbi õppekavanõukogude, praktikate juhendamise ning praktilise suunitlusega õppetöö läbiviimisel. Samas on kõrgkoolid tõdemas, et erialati on tööandjate panus ebaühtlane ning sageli jääb koostöö pigem formaalseks. Ühine huvi tööandjatega võimaldab siin kindlasti koostööd parandada, leidsid ülikoolide esindajad.

Kõrgkoolide üheks sihiks on ka ettevõtlikud rahvusvahelised tudengid. Välistudengitele peavad olema loodud võimalused, et nad jätkaksid Eestis ettevõtja või töötajana ka õpingute järel ning siin on tööandjate pingutus enamate praktikakohtade pakkumisel tervitatav.

Koostöötegevused toimuvad programmi „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe haridustasemeteülene süsteemne arendamine“ raames perioodil 2015-2022.

Lisainfo: Erik Puura, TÜ arendusprorektor, tel: 506 9882, e-post: erik.puura@ut.ee;

Eve Eisenschmidt, TLÜ arendusprorektor, tel: 640 9109, e-post: eve.eisenschmidt@tlu.ee;

Jakob Kübarsepp, TTÜ õppeprorektor, tel: 620 2006, e-post: jakob.kubarsepp@ut.ee.

Teate edastas

Virge Tamme, Tartu ülikooli pressiesindaja
tel: + 372 737 5683, 58 155 392
e-post: virge.tamme@ut.ee

PRESSITEADE, 29. oktoober 2014

Seotud uudised

Ettevõtlusõpe viiakse uuele tasemele

24. November 2015

Haridus- ja teadusministeerium on ette valmistamas ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe programmi, mille elluviimisesse on kaasatud ka Kaubanduskoda. Programm aitab õppimisvõimalused viia paremasse vastavusse tänaste tööturu vajadustega, et meie noored…

„Unistused ellu!“ võrgustiku liige küsitles Teeviidal noori

10. December 2012

Koostöövõrgustiku partner Realister OÜ oli Teeviidal „Unistused ellu!“ messiboksi külastavate noorte jaoks kokku pannud huvitava küsimustiku, mida ettevõtlikud noored usinasti täitsid. Küsitlusele vastajaid oli kokku 135 noort, kellest…