Tutvustati rahvusvahelise CENTRES projekti ettepanekuid loomemajanduse õpetamiseks ja õppimiseks

30. septembril tutvustati Tallinna Loomeinkubaatoris rahvusvahelise CENTRES (Creative Entrepreunership in Schools) projekti ettepanekuid, kuidas luua põhi- ja keskkoolis soodsad tingimused loomemajanduse õpetamiseks ja õppimiseks. CENTRES on üleeuroopaline projekt, mille Eesti partneriks on Eesti Energia ettevõtlikkusideede konkurss ja arenguprogramm ENTRUM.

ENTRUM kaasati rahvusvahelisse CENTRES projekti Briti Nõukogu eestvedamisel. Projekti käigus testiti ühe loomemajanduse õppimise ja õpetamise meetodina ENTRUM-i 4-sammu metoodikat. Kasutatava metoodika tulemusi jälgiti ENTRUM-i arenguprogrammis osalevate koolinoorte loomemajanduslike start-up´ide käivitamise peal. Samuti püüti luua ka uusi meetodeid, mis aitaksid noortele õpetada loomemajanduse nüansse ja selles valdkonnas eneseteostuseks vajalikke sotsiaalseid ja ärilisi oskusi.

Kaheaastase töö käigus sai testitud ENTRUM-i metoodikat ja ellu kutsutud ka uus õppemeetod „Öömuusika videoaktsioon“. Videoaktsiooni raames saavad koolinoored õppida, reaalselt produtseerida ning televisioonis näidata ühte muusikavideot kasutades tuntud Eesti muusikaartistide loomingut. Lisaks enda kogemustele sai ENTRUM uurida ka teiste riikide kogemusi, sh Sloveenia, Taani, Leedu, Tsehhi ja Suurbritannia.

Selle kõige tulemusena toimus 15. mail 2014 Brüsselis rahvusvaheline konverents eesotsas Tom Fleming´i ja teiste loomemajanduse juhtivate ekspertidega. Konverentsi käigus valmistati ette loomemajanduse hariduse valdkonnapoliitika kujundamise ettepanekud Euroopa Komisjonile, mida täna tutvustatakse CENTRES piloottegevustes osalenud koolinoortele, mentoritele ja ettevõtlusinkubaatorite esindajatele.

Ettepanekutena loomemajanduse õpetamiseks ja õppimiseks toodi välja koolidesse loomeettevõtluse õppekavade loomist, spetsiaalsete loomeettevõtluse programmide loomist, tähelepanu pööramist kunstiainetele ning horisontaalsete ja integreeritud lähenemisviiside kasutamist loomeettevõtluse õpetamiseks koolides.

Tallinna Loomeinkubaatoris aset leidnud ettepanekute tutvustamisele järgnes arutelu piloottegevuses osalenud koolinoorte, mentorite ja ettevõtlusinkubaatorite esindajatega. Kohapeal toimunut on võimalik järele vaadata ENTRUM-i  YouTube´i kanalilt SIIN.

Rahvusvaheliselt tunnustatud ja mitmete tiitlitega pärjatud Eesti Energia ettevõtlikkusideede konkurss ja arenguprogramm ENTRUM on 2010. aastal Eesti Energia poolt algatatud ning koostöös Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ning Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga ellu viidav üleriigiline konkurss ja arenguprogramm. ENTRUM on suunatud 13. -19. aastastele koolinoortele, et kasvatada neis ettevõtlikku meelt ning innustada neid ise oma elu juhtima, pakkudes neile oma ettevõtlike ideede teostamisel toetavat mentorprogrammi, kaasates ka ettevõtlusinkubaatoreid, regionaalseid arenduskeskusi ja kohalikke omavalitsusi. Tehes aastatel 2010-2014 ringi peale kogu Eestile on ENTRUM arendanud ettevõtlikkust rohkem kui kahe tuhandes noores ning toonud ellu üle 500 sotsiaalse ettevõtluse, tehnoloogia, öko- ja loomemajanduse valdkonna ideed.

Seotud uudised

Noorteprogramm ENTRUM kutsub Sind noortele mentoriks

24. September 2014

Alanud õppeaastal käivitub Eesti Energia koolinoorte ettevõtlikkusideede konkursi ja arenguprogrammi ENTRUM viies hooaeg. 2010/2011 õppeaastal Ida-Virumaalt alustanud programm on teinud Eestile ringi peale ja naaseb algaval õppeaastal sinna…