XVIII täiskasvanuhariduse foorum

XVIII täiskasvanuhariduse foorum toimub 17. oktoobril 2014 algusega kell 11.00 Tallinnas hotellis Nordic Hotel Forum (Viru väljak 3). Tervituskohv kell 10.30 ja orienteeruv lõpp kell 16.00.

Inimene on koolide toodang ja tööandja jaoks ressurss. Kuidas sobitada kokku täiskasvanu tahtmised, tööandja vajadused ja koolitajate poolt pakutav õpe? 

Foorumi eesmärk: erinevad osapooled – koolitajad, tööandjad ja õppijad – saavad ühtemoodi aru täiend- ja ümberõppe vajadustest ja võimalustest. Nii suudab igaüks selgemini tajuda oma rolli muutuste kavandamisel ja läbiviimisel.

Millised on vajalikud muutused? Erinevate uuringute ja vaatenurkade kaudu saame teada võtmeküsimused täiskasvanuõppe eesmärgistamisel ja arendamisel.

Ettekanded:

Tööjõuturu prognoos 2022
Mario Lambing, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna peaanalüütik

Täiskasvanute oskused ja nende kasutamine töökohal
Vivika Halapuu, Haridus- ja Teadusministeeriumi programmi analüütik

OSKA (kutsete arendamise koordinatsiooni süsteem), mis seostab tööturuprognoosi ja õppe
Tiia Randma, SA Kutsekoda juhataja

Ettekanded loovad aluse aruteluks, kus püüame leida vastuseid küsimustele: millist rolli mängib riik? Mida peab tegema tööandja, koolitaja ja õppija ise, et olla tööelus edukas ja ühiskonnale kasulik?

Foorumit modereerib Hille Hinsberg, Poliitikauuringute keskuse Praxis valitsemise ja kodanikuühiskonna programmi ekspert. 

Lisainfo ja registreerimine 9. oktoobrini

Seotud uudised

Noored saavad tulevikus erialavalikul abi OSKA süsteemist

22. August 2014

Tuhanded noored valivad igal suvel edasiõppimiseks eriala. Ideaalses maailmas peaks põhikooli ja gümnaasiumi lõpus enne järgmist koolivalikut olema ettekujutus ka sellest, kas õpitav eriala tulevikus ka leiva lauale…