Noored ja tööturg: infoseminar Erasmus+ valdkondade ülese koostöö võimalustest

2014. aastast käivitunud Erasmus+ programmis liideti kokku endised rahvusvahelised kõrg- ja kutsehariduse, elukestva õppe ja noortevaldkonna programmid, et hajutada piire valdkondade vahel ja võimaldada uute sünergiate ja koostöövormide teket. Seeläbi on noore eluks vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakute arendamine mitmekülgsem ja paremini läbimõeldud.

Noorte tööhõive on üks Erasmus+ programmi peamisi fookuseid. Ühelt poolt soovime, et haridus-, koolitus- või noortevaldkonnas saadud pädevused vastaksid tööturu vajadustele, teiselt poolt aga ootame, et noored ise oleksid aktiivsemad tänase ja homse tööturu kujundamisel.

Kuidas avada igas noores peituv potentsiaal ja viia see kokku sobiva eneseteostusvõimalusega? Milliseid pädevusi tööandjad noortes hindavad ja kuidas saab neid pädevusi arendada noorsootöös? Kuidas suurendada noorte ettevõtlikkust? Milliste noorsootöö meetmetega kaasata tööturule noori, kel on kultuurilistest, geograafilistest, puuetest või muudest põhjustest tingitud takistused?

Neile ja paljudele teistele küsimustele otsime vastuseid infoseminaril, mis toimub 26. septembril 2014 kell 11.30 – 16.30 SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroos aadressil L. Koidula 13a.

Infoseminarile ootame eeskätt ettevõtlussektori ja noortevaldkonna organisatsioone, et soodustada kahe osapoole omavahelist koostööd.

Plaanis on:
1. tutvuda Erasmus+ programmi strateegilise koostöö projektide (Key Action 2) võimalustega,
2. arutleda koostöövajaduste üle ettevõtlussektori ja noortevaldkonna vahel,
3. arendada võimalikke ühiseid tulevikuplaane ja projektiideid.

Infopäev toimub Eesti, Horvaatia, Leedu, Läti, Malta, Poola, Tšehhi ja Ungari Erasmus+ büroode koostööprojekti raames. Kohalikele infopäevadele järgneb rahvusvaheline seminar, kus luuakse tekkinud ideede põhjal rahvusvahelisi koostöösuhteid teistest riikidest kaasatud organisatsioonidega.

Infoseminaril osalemine on tasuta.

Küsimuste tekkimisel võtke palun ühendust Karin Ööveliga aadressil karin.oovel@archimedes.ee või helistades 69 79 231.

Registreerimine on avatud kuni 21.09.2014. NB! Kohtade arv on piiratud – registreerimine võib lõppeda varem, kui kohtade arv on täitunud.

Seminarile saab registreerida siin.

Seotud uudised

Saa rahvusvaheline kogemus ettevõtjate vahetusprogrammis Erasmus!

24. November 2015

Eesti Kaubandus Tööstuskoda kutsub ettevõtjaid osalema „Erasmus noortele ettevõtjatele” programmis. See on üleeuroopaline vahetusprogramm ettevõtjatele, kus osalejad saavad otsida Euroopas uusi turge, koostöövõimalusi ning äripartnereid.  Keda ootame osalema?…

Erasmus noortele ettevõtjatele

18. May 2015

„Erasmus noortele ettevõtjatele” on üle-euroopaline vahetusprogramm ettevõtjate jaoks, mis annab uutele ettevõtjatele ja neile, kes soovivad ettevõtjaks saada, võimaluse õppida muudes programmis osalevates riikides väikeettevõtteid juhtivatelt kogenud ettevõtjatelt.…

Euroopa Noored ideeööpäev Idee24 ootab taas osalejaid!

27. February 2013

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo kutsub osa võtma suurepärasest ideeööpäevast, kus noored üle Eesti tulevad kokku, et üheskoos oma algusjärgus või pooleliolevaid projektiideid arendada või hoopis uusi…