Ettevõtlusteater MTÜ alustas septembris uut hooaega

Ettevõtlusteater MTÜ alustas septembris uut hooaega. Neljapäeval, 4.septembril kogunesid ühise laua taha Ettevõtlusteater MTÜ, Lääne-Viru Arenduskeskuse, Maksu- ja Tolliameti, Eesti Töötukassa ning TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia esindajad, et käivitada uus, maksutarkust õpetav projekt.

Projekti „Ettevõtlusteatri metoodika ja Ettevõtliku kooli programmi ühine rakendamine – maksutarkuse lugu“ eesmärk on (üli)õpilaste ettevõtlikkuse suurendamine ning makustarkuse õpetamine läbi innovatiivse metoodika edasiarendamise ja levitamise.

2014. aasta lõpuks valmib TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tudengi Kristlin Kunnuse poolt koostatud stsenaariumi põhjal noortele mõeldud maksutarkuse õppefilm, mis on mõeldud kasutamiseks õppetöös. „Kurb on tõdeda, et noorte teadlikkus maksunduse valdkonnast on kohati väga lünklik. Pahatihti tekitavad segadust isegi mõisted brutotasu ning netotasu. Rääkimata siis 130% sotsiaalmaksu määrast“ tõdes avakoosolekul Maksu- ja Tolliameti esindaja Jaan Krinal.

„Ideed ajendas ellu viima maksuameti praktika ja noorte ebapiisavad teadmised maksu- ja tööõiguse valdkonnas. Arenduskeskuse peamine roll on kujundada noortes juba varakult teadlik ning õige suhtumine, mis ühtlasi peaks pikemas perspektiivis mõjuma (üli)õpilaste eluhoiakutele ja toimima ennetava vahendina“ rõhutas Lääne-Viru Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Olga Tšernikova.

Õppefilmis selgitatakse noortele, et töötamise ja palga saamisega kaasnevad maksukohustused ning et uhke on olla aus maksumaksja. See on meie ühine kokkulepe, mis aitab riigil paremini toimida ja tagab tulevikuks vajalikud sotsiaalsed garantiid. Seega on väga oluline on suurendada noorte teadlikkust maksude eest saadavatest teenustest. Nn mustalt saadud töötasu ei tähenda mitte ainult väiksemat haigusraha, vaid ka pikemat ravijärjekorda. Või kehvemat toimetulekut töötuks jäämise korral ja väiksemat pensionit vanaduspõlves. Olgu maksud kõrged või madalad, maksta maksab neid ikkagi!

Lisaks juhendavad Ettevõtlusteater MTÜ liikmed projekti raames vabariigi õpetajaid ja õppejõudusid ning viivad koos partneritega 22. jaanuaril 2015 läbi õppefilmi tutvustava infopäeva Rakveres.

Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Siiri Kohver
Ettevõtlusteater MTÜ
siiri@ettevotlusteater.eu
www.ettevotlusteater.eu

Seotud uudised

Esilinastus õppefilm Maksutarkus

27. January 2015

22. jaanuaril toimus Lääne-Viru Maavalitsuses projekti „Ettevõtlusteatri metoodika ja "Ettevõtliku Kooli programmi" ühine rakendamine – maksutarkuse lugu“ tutvustav infopäev. Käeoleva kuuga lõppeva projekti eesmärgiks on (üli)õpilaste ettevõtlikkuse suurendamine…