Aasta Ettevõtlusõpetaja 2014 on Ene Saar Tallinna Reaalkoolist ja JA Eesti Aasta Mentor 2014 on ettevõtja Indrek Kask

Aasta ettevõtlusõpetajat ja mentorit autasustas peaminister Taavi Rõivas parimate õpilasfirmade ja nende juhendajate vastuvõtul Stenbocki majas 22. mail.

Aasta Ettevõtlusõpetaja 2014 Ene Saar on õpilasfirmasid juhendanud mitmeid aastaid. Sel aastal juhendas ta Tallinna Reaalkoolis kaht õpilasfirmat, kellest Sants pälvis Eesti õpilasfirmade võistlustel kolmanda koha. Lisaks teoreetilisele õppele klassitundides, leiab ta oma õpilastele sageli võimalusi ja kontakte ärimaailmaga suhtlemiseks: ta organiseerib ettevõttekülastusi, võtab osa ettevõtluspäevadest, kutsub põnevaid esinejaid klassitundidesse ja aitab noori kooliväliste projektide elluviimisel ning isegi ettevõtte moodustamisel.

Ene Saar on andnud aastate jooksul oma panuse majandus- ja ettevõtlusõppe riikliku õppekava väljatöötamisse ning andnud välja erinevaid õppematerjale. Tema õpilased võtavad aktiivselt osa erinevatest ettevõtlusõppe üritustest ning võistlustest ja esinevad seal sageli silmapaistvalt.

Õpilasfirma Sants liikmed iseloomustavad Ene Saart järgmiselt: „Ene on oma õpilastele märkimisväärselt rohkem kui lihtsalt väga hea õpetaja. Ta on eeskuju, vaieldamatu autoriteet, töökuse võrdkuju. Lihtsalt tark ja emotsionaalselt väga soe inimene. Õpilastes hindab ta eelkõige julgust oma arvamusele, aga nõuab ka selle põhjendamist.“

Aasta Ettevõtlusõpetaja tiitlit annab Junior Achievement Eesti koos Swedbankiga välja kolmandat korda. Aasta ettevõtlusõpetaja kandidaati said esitada nii koolid, õpilased, kolleegid kui ka lapsevanemad; aasta ettevõtlusõpetaja valis kandidaatide hulgast JA Eesti nõukogu. Aasta Ettevõtlusõpetajale pani auhinna välja Swedbank, milleks on osavõtt Euroopa õpilasfirmade võistlusest, kõikidest seminaridest, õhtustest üritustest ning gala-õhtusöögist.

JA Eesti Aasta Mentor 2014 tiitli pälvis meditsiini ja digitervise valdkonna ettevõtja Indrek Kask, kes on sel aastal olnud mentoriks ühele õpilasfirmale ning hulgale ettevõtlikele noortele Haapsalus SA Innovatsioonikeskuses INNOKAS. Ta panustab entusiasmiga oma aega, energiat ja vahendeid noortesse ja nende tulevikku. Ta on positiivne, motiveeriv ning järjepidev, ergutades noori sihikindlalt oma ettevõtmiste nimel tegutsema. Indrek Kask aitab leida näiliselt võimatutes olukordades geniaalselt lihtsaid lahendusi ja juhendab noori koolitundide vahepealsetel aegadel Facebook´i ja meili teel, lausa „sundides“ neid oma mugavustsoonist välja astuma.

Indrek Kask on lubanud aidata ka Eesti parimat õpilasfirmat DK Koolitus ette valmistada Euroopa õpilasfirmade võistluseks.

JA Eesti annab Aasta Mentori tiitlit välja sooviga tõsta esile ja tunnustada inimesi, kes oma aega ja energiat vabatahtlikuna noortesse ja noorte ettevõtlusesse panustavad. Tiitel anti välja teist korda.


Aasta Ettevõtlusõpetaja 2014 Ene Saar Tallinna Reaalkoolist. Fotod Angela Leppik


Aasta Mentor 2014 meditisiiniettevõtja Indrek Kask
 

Seotud uudised

Esita oma kandidaat Aasta Ettevõtlusõpetaja tiitlile!

30. April 2013

Aasta Ettevõtlusõpetaja 2013 Junior Achievement Eesti koos Swedbankiga kutsub õpilasi, õpetajaid, koolijuhte, lapsevanemaid ja kõiki teisi ettevõtlusõppe huvilisi üles esitama oma kandidaati Aasta Ettevõtlusõpetaja tiitlile! Aasta Ettevõtlusõpetaja 2013…