Ettevõtjatel valmisolek kooliga kogemusi jagada

Neljapäeval, 22. mail toimus ettevõtete koostöövõrgustiku „Unistused ellu!“ kevadseminar „Kuidas muuta loodus- ja reaalainete õppimist elulähedasemaks?“. Seminar korraldati Eesti Teadusagentuuri, Haridus – ja Teadusministeeriumi ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja koostöös.

Seminar keskendus koolide ja ettevõtete vahelise koostöö arendamisele, arutleti kuidas sidet nende vahel tugevdada, kuidas häid praktikaid tehnoloogia vallas laiemalt levitada ning ühiskonna teadlikkust sellest valdkonnast ühiskonnas tõsta. Jõuti ühisele veendumusele, et loodusteaduste ja tehnoloogia valdkonna areng ja tööturu nõudmiste täitmine on meie kõigi ühine probleem. Nähakse vajadust ministeeriumite ja ametkondade ülese kokkuleppe sõlmimiseks, millega lepitaks
kokku riigi selle valdkonna strateegilised eesmärgid ja kõigi osapoolte roll ja panus selle eesmärgi saavutamises. Arutelu sel teemal jätkatakse ning sügisel on plaanis järgmine kohtumine koolide ja ettevõtjate vahel.

Reaalaineid õppivate  tudengite väljalangevuse protsent on oluliselt suurem kui teistel  erialadel.  „Reaalaineid ongi raskem õppida, nad on keerulisemad. Mitmed uuringud näitavad, et meie noortel on head teadmised matemaatikas ja loodusteadustes, kuid mida keerulisemad on ülesanded, seda tahapoole Eesti PISA edetabelis langeb“, ütles Terje Tuisk Eesti Teadusagentuurist. Ta lisas, et teadlikkus loodusteadustest ja tehnoloogiast ning teaduslik mõtteviis peaks olema ühiskonnas oluliselt suurem, sest seda vajame me kõik igapäevaselt ja need on tuleviku erialad.

Kristi Kivilo, Vaata Maailma SA-st viitas erinevate prognooside andmetele, kus öeldi, et aastaks 2020 on Eestil vaja kahekordistada IT spetsialististide arv. „Kogu Euroopas on kasvav nõudlus, nii ka Eestis. Püüame IT valdkonna stereotüüpe murda ning teadlikkust IT valdkonnast noorte seas tõsta“, lisas Kivilo.

Kivilo lisas veel, et 2013. aastal viisid TTÜ, TÜ ja IT Kolledž läbi uuringu nende tudengite seas, kes otsustasid tulla IT valdkonda õppima. Uuringust selgus, et kõige enam mõjutas IT valdkonna eriala valikut vabal ajal saadud kogemus ning kõigest 9% näiteks märkis, et huvi on just matemaatika vastu.

Seminar lõppes aktiivse diskussiooniga, kus oma kogemusi Raasiku koolis õpetamisest jagas ettevõtja Priit Tamm, Mistra Autexi tegevjuht. „Ettevõtjatele on suured ootused koostööks koolidega, kuid küsimus on, kelle ülesanne see siiski on? Kes peaks astuma esimese sammu? Vald või kool peaks ikka tulema ettevõtja juurde. Kuid täna on meil pigem näiteid, kus on vastupidi“, lisas Tamm. Diskussioonis osalenud Tallinna Reaalkooli õpilase Uku-Kaspar Uustalu sõnul vajavad koolis esinevad ettevõtjad metoodika-alast nõu, et ainet haaravalt edasi anda.

Aasta ettevõtlusõpetaja 2014, Tallinna Reaalkooli direktori kt ja majandusõpetuse õpetaja Ene Saar ütles, et tänase koolielu kohta on palju müüte. Koolis on toimunud suured muutused ning õpilastel on võimalusi praktilisteks töödeks oluliselt rohkem, kui kunagi varem. Kuid puudu on tehnilistest vahenditest ja ressurssidest, et kool saaks sisustada kõik vajalikud laborid, praktikumid. Koostöö ettevõtjaga oleneb ka väga palju õpetajast endast, meil on palju häid näiteid“, lisas Saar.

„Unistused ellu!“ on ettevõtete koostöövõrgustik, kuhu on koondunud need ettevõtted ja organisatsioonid, kes aitavad ise kaasa noorte ettevõtlikkuse kasvatamisele. Täna on võrgustikul 177 liiget. Võrgustik sai loodud ettevõtjate initsiatiivil 2012. aastal ja ta tegutseb Eesti Kaubanduskoja juures.

Lisainfo:

Terje Tuisk
Eesti Teadusagentuur
Tel: 5110356

Maarja Loorents
Eesti Kaubanduskoja kommunikatsioonijuht
Tel 51 67 429

Seotud uudised