Võrgustiku kevadseminar

22. mail toimub Kaubanduskojas ettevõtete koostöövõrgustiku „Unistused ellu!“ kevadseminar „Kuidas muuta loodus- ja reaalainete õppimist elulähedasemaks?“, kus toome häid näiteid koolide ja ettevõtete tehnoloogia vallas tehtud koostööst. Jagame häid praktikaid koolide ja ettevõtjate vahelisest koostööst ning arutame üheskoos, kuidas ettevõtjad saaksid olla heaks partneriks koolidele. Tutvustame ka Praxise uuringut teaduse ja tehnoloogia valdkonna arengutest.

Et leida häid töötajaid, tuleb järelkasvuga tegeleda juba varakult. Sügisel toimunud võrgustiku seminaril rääkis Juhan Viise, Aru Gupp AS juhataja: “Aastal 2004 aktiviseerus töötajate väljavool Eestist ning meil tekkis küsimus, kuidas kaasa aidata, et Eesti majandus ei jääks tegijatest ilma ja meie noored saaksid end karjääriredelil realiseerida Eestist alaliselt lahkumata. Võimalusena nägime, et Eesti majandus peab tõusma rahvusvahelises konkurentsis paremate hulka, mis eeldab aga tipptasemel tehnilisi ja ärilisi tegijaid, keda tuleb hakata ette valmistama varakult. Hea insener vajab üle 10 aasta ettevalmistust, alustada tuleks juba enne ülikooli. Käivitasime Kadrina Keskkooliga pilootprojekti „Ärijuhtimise ja tehnoloogia alused – insenertehnilise eelhariduse andmiseks gümnaasiumiastme noortele“, mis on tänaseks välja arendatud reaal-tehniliseks õppesuunaks. Selle raames saavad õpilased põhjaliku ettevalmistuse programmjoonestamises AutoCad ja baasteadmised erinevatest inseneri – ja ettevõtlusvaldkonda puudutavatest distsipliinidest. Tulevikus käivitame Kadrinas lisaks teise klassikomplekti. Käegakatsutavate tulemusteni kulub aega, kuid metsa istutame me ju igal kevadel, ehkki tulu saavad alles järgmised põlvkonnad.“

Päevajuht: Urmas Vaino

SEMINARI PÄEVAKAVA

13.30-15.00

 • Uutele „Unistused ellu!“ võrgustiku liikmetele partnertunnistuste üleandmine
 • Projekti „TeaMe“ raames tehtud Praxise uuringu “Teadust ja tehnoloogiat populariseerivad tegevused Eestis” ülevaade, Terje Tuisk, Teadusagentuur
 • Infotehnoloogia ettevõtete kogemus IT ja reaalainete populariseerimisel,
  Kristi Kivilo, Vaata Maailma SA
 • Kuidas koolides inseneeria valdkonda tutvustada,
  Mirjam Lindpere, Eesti Energia
 • Õppematerjalid loodusõpetuse tundides kasutamiseks,
  Jane Libe, Tallinna Vesi
 • CENTRES projekti (Creative Entrepreneurship in Schools) "meetodite panga" tutvustamine,
  Darja Saar, ENTRUM

15.00-15.45
Kohvipaus ja arutelu

15.45-17.00
Arutelupaneel  „Millised on ettevõtete võimalused ja takistused teadus- ja tehnoloogia erialade propageerimisel?“

Osalejad:

 • Priit Tamm, Mistra-Autexi tegevjuht. Raasiku koolis on ta andnud majandusõpetuse tunde.
 • Ene Saar, Tallinna Reaalkooli õppelajuhataja ja majandusõpetuse õpetaja. Reaalkooli õpilased on olnud läbi aegade edukad loodus- ja reaalainete olümpiaadidel nii Eestis kui ka ülemaailmsetel olümpiaadidel.
 • Uku-Kaspar Uustalu, Tallinna Reaalkooli õpilane. Loodusteaduste ülemaailmsete olümpiaadide kuldmedal 2012 aastal.
 • Terje Tuisk, Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonnajuhataja. Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakond korraldab erinevaid teadust ühiskonnas populariseerivaid konkursse, korraldab Õpilaste Teadusliku Ühingu tööd ning toetab koostööpartnerite sellesuunalisi tegevusi.
 • Mirjam Lindpere, Eesti Energia järelkasvu projektijuht. Eesti Energia on ellu kutsunud ettevõtlikkuse ideede konkursi ENTRUM programmi.
   

Tule anna oma panus tihedamaks koostööks koolidega!

Seminari toimumist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Teadusagentuur!

Lisainfo:
Kadi Vellner
Ettevõtlusõppe assistent
Tel: 604 0066
E-mail: Kadi.Vellner@koda.ee

Seotud uudised

Võrgustiku kevadseminar 23. mail

13. May 2013

Ootame võrgustiku liikmete aktiivset osavõttu „Unistused ellu!“ seminarist, kus saame teada, kes on selle õppeaasta parim ettevõtlusõpetaja ja ärimentor, kuuleme uue ettevõtlusuuringu tulemusi ja vahetame töötubades kogemusi toetustegevuste…

Koostame võrgustiku tegevusplaani 2013

10. December 2012

14. detsembril toimub Kaubanduskojas võrgustiku järgmise aasta tegevuskava töögrupi koosolek. Toetudes "Unistused ellu!" esimesel seminaril, 15. novembril kokku kogutud ideedele, paneme paika täpsemad sammud 2013. aastaks. Koosolekust võtavad…

“Unistused ellu!” võrgustiku ja Ettevõtlusõppe Mõttekoja ühisseminar

20. September 2013

Ootame võrgustiku liikmeid 10. oktoobril kell 14.00-17.00 Kaubanduskotta (Toom-Kooli 17, Tallinn) toimuvale ettevõtete koostöövõrgustiku „Unistused ellu!“ ja Ettevõtlusõppe Mõttekoja ühisseminarile: „ÜHESKOOS ETTEVÕTLIKKUST HOIDES“ Kuidas saab ettevõtja kooliga päriselt koostööd…