Tartus autasutati parimaid haridusteadlasi

16. aprillil autasustati Tartus toimunud konverentsil „Juhitav ja juhtimatu koolis“ riikliku kasvatusteaduste konkursi parimaid. Konkursile esitati tänavu 42 tööd, millest auhinnati seitset parimat. Kasvatusteaduste konkurssi korraldavad Eesti Teadusagentuur, Haridus- ja teadusministeerium ning Eesti Akadeemilise Pedagoogika Selts.

Parim didaktilis-rakenduslik töö (preemia 800 eurot) on TÜ logopeedialektori Marika Padriku juhitud rühma poolt kuue aastaga välja arendatud test 5-6aastaste laste kõne arengutaseme hindamiseks. Autorid on veel Merit Hallap Tartu ülikoolist ning praktikud Raili Mäll ja Margit Aid. Testiga on võimalik välja selgitada riskirühma kuuluvad lapsed, kes vajavad lisaõpet enne kooli ja täiendavat nõustamist sobiva õpikeskkonna valikul ja/ või korraldamisel. Töö võimaldab hinnata lapse kõnearengu profiili hääldamise, sõnavara, grammatiliste vormide tundmise ja lause osas, sh kakskeelsete laste vajadust täiendavaks keeleõppeks.

Parimaks eestikeelseks teadustööks (preemia 1000 eurot) tunnistati vastne Eesti Haridusteaduste Ajakirja esi-erinumber „Õpetajakoolitus ja kõrgkoolipedagoogika”, mis paistis silma ühtlaselt kõrge sisulise ja vormilise tasemega, millesse andsid panuse Krista Uibu, Mari Karm,  Äli Leijen ja Edgar Krull (kõik Tartu Ülikool), kuid ka kõik kakskümmend autorit neljast Eesti ning kahest Hollandi kõrgkoolist. EHA-ajakiri on kaalukas ka eestikeelse erialaperioodika järjepidevuse kandjana ja kõrgkoolide ühistöö viljana.

Parima kasvatusteadusliku magistritöö (preemia 800 eurot) autor oli Hanna-Liis Kaarlõp-Nani Tallinna Ülikoolist,  tema töö  tegeles mälukonfliktide ületamise võimalustega ajalooõpetuse kaudu.  Esile tõsteti aktuaalse ja praktilise väljundiga teema head lahendust kombineeritud uurimismeetodiga, tulemuste adekvaatset üldistust ja üldist head keelekasutust.

Parima populaarteadusliku töö preemia (preemia 800 eurot) pälvis Rain Mikseri töö süstemaatilise, ühtlustatud ja autoriteetse Haridusleksikoni koostamisel ja toimetamisel.

Parima doktoritööna (preemia 800 eurot) tunnustati  Mart Laanpere tööd „Pedagogy-driven Design of Virtual Learning Environments“, mis  kajastab üle aastakümne Tallinna ülikoolis toimunud õpikeskkonna-arendustööd. Teema modelleerimisele püüdlev aktuaalsus põimub arenduse epistemoloogilise käsituse, eriomase arendusuuringu-loogika ja värskendava digiplatvormi-aruteluga.

Parimaks võõrkeelseks teadustööks (preemia 800 eurot) tunnistati Katrin Poom-Valickise ja Erika Löfströmi artikkel „Beliefs about teaching: Persistent or malleable? A longitudinal study of prospective student teachers’ beliefs“, mis ilmus valdkonna tippajakirjas Teaching and Teacher Education. Otsustamisel kaalusid tulemuste olulisus laiale huvigrupile, uuringu läbiviimise ja esituse  korrektsus ning selgus piirangute osas, esinduslik vormistus.

Parima õpikuna (preemia 800 eurot) tõusis esile Helin Puksandi (Tallinna ülikool) koos Reet Bobõlskiga Rakvere Gümnaasiumist ja Margit Rossiga kirjastusest Koolibri, õppekomplekt „Punkt. 6.klassi eesti keele õpik ja töövihikud“. Õppekomplekti iseloomustab kujunduslik, metoodiline ja ülesannete mitmekesisus, kasutajasõbralik struktuur, teksti žanriline mitmekesisus, elu- ja lastelähedus, erinevate teemade ja üldpädevuste ladus lõiming. Komplekt vastab riiklikule õppekavale ning jätkab 5. klassi komplekti „Koma”. Töövihikud toetavad teadmiste omandamist ja laiendavad tekstivalikut, tagasidestamiseks on lisatud valik kontrolltöid.

Lisainfo:
Margit Lehis, Eesti Teadusagentuur, konkursi koordinaator
Tel: 5203270

Eesti Teadusagentuuri pressiteade

Seotud uudised

Eesti noored näitasid Euroopa kutsemeistrivõistlustel parimaid oskusi

5. January 2017

1.-3. detsembrini toimusid Göteborgis Rootsis Euroopa noorte kutsemeistrivõistlused EuroSkills 2016. Tallinna Polütehnikumi õpilast, Hendry Sadrakut tunnustati veebiarenduses pronksmedaliga ning ka Eesti parima võistleja medaliga. Lisaks tõid eestlased koju…