Rae vald süstib noortesse ettevõtlikkust

Rae valla tulevik: Rae valla noor on ettevõtlik, haritud ja laia silmaringiga, kes on teadlik oma võimetest ning teab eneseteostuse võimalusi koduvallas, nii on pandud kirja visioon, mis seisab avalausena Rae valla noorte ettevõtlikkuse arengukavas.

Kui arvestada, et vastavalt EMTA andmetele on Rae vallas iga tööealise inimese kohta 2012. aasta andmetel 1,83 töökohta, siis tööalane sisseränne valla ettevõtetesse on märkimisväärne. Ettevõtlikkuse arengukava üks sihtsuunitlus on süstida noortesse pealehakkamist saamaks hakkama ettearvamatu tulevikuga ja juhatada nad õigete uste taha, et kõik leiaks omale ka koduvallas sobiva töökoha või eneseteostusviisi. See aga tähendab noorega tegelemist juba tema varajasest noorusest peale.

Arengukava tegevuskava on töötanud välja koostöös valla ettevõtjad, koolid ja omavalitsus ning kõigil on võrdselt oluline roll ka arengukava edaspidisel ellurakendumisel. Arengukava loomisele on 2012. aasta alguses hoo sisse tõuganud endine vallavanem Veigo Gutmann.

Kui palju on noorte ettevõtlikkuse arengukava rakendumisest kasu ettevõtjatele?

AS Kalev tegevdirektor Kaido Kaare: Noorte ettevõtlikkuse arengukava suurendab loodetavasti noorte teadlikkust vallas tegutsevate ettevõtete kohta, neis olevate ametikohtade ja töö iseloomu kohta. Arengukava raames tekib ilmselt ka otsekontakte kohalike ettevõtetega, mis võivad hiljem realiseeruda näiteks praktikana ettevõttes ja sealt edasi sobivuse korral ka juba konkreetse tööna samas. Kuna ettevõtted seisavad täna tihtipeale silmitsi tööjõupuudusega, siis loob osalemine arengukavas meile võimaluse leida andekaid noori juba varakult, vajadusel nende kujunemise juures kaasa rääkida ja nii endale sobivaid töötajaid leida.

Noored omakorda saavad uusi teadmisi, mis lihtsustavad nende valikuid, ja ehk ka arusaamise, et hea töökoht võib ka kodu lähedal paikneda.

Oluline on ettevõtliku eluhoiaku kujundamine

Töögrupis osalenud abivallavanema Madis Sariku sõnul oli noorte ettevõtlikkuse arengukava loomisel kõigil osapooltel oma huvi, aga samal ajal ka üks eesmärk, milleks on noortes ettevõtliku eluhoiaku kujundamine. Rae vallavalitsuse seisukoht on, et meie tänased noored oleksid iseendaga hästi toimetulevad ja ettevõtlikud inimesed, kes ei pea ilmtingimata koduvallast töö pärast ära minema ning et ettevõtjad ei peaks muretsema pideva tööjõu puuduse pärast.

Noorte ettevõtlikkuse arengukava esitlus toimub 24. aprillil kell 15.00-18.00 Jüri Gümnaasiumis. Registreerimine 19. aprillini e-posti aadressil anne-ly.suvi@rae.ee või telefonil 605 6764. Osalema on oodatud Rae valla koolide õpetajad, õpilased, lapsevanemad, ettevõtted, organisatsioonid, kes soovivad arendada noorte ettevõtlikust.

Loe tervet Silvar Primani artiklit Rae Sõnumitest

Seotud uudised

Ettevõtlikkust vajab kogu ühiskond

8. October 2015

Ettevõtlikkus on isikuomaduste ja hoiakute kogum, mida ühiskonnas hästi vajatakse ka väljaspool ettevõtlust. Kui soovime kõigile paremaid võimalusi pakkuvat ja jõukat Eestit, on oluline ettevõtluse toetamine ja arendamine.…

Toimus sügisseminar „Üheskoos ettevõtlikkust hoides“

25. October 2013

Tähistamaks Ettevõtlusõppe Mõttekoja viiendat sünnipäeva toimus 10. oktoobril 2013 koos ettevõtete võrgustikuga  "Unistused ellu!" seminar „Üheskoos ettevõtlikkust hoides“. Arutasime, kuidas ettevõtete potentsiaali meie haridussüsteemis paremini ära kasutada ning kuidas…