Ettevõtlikuks kasvab inimene ebamugavuste kaudu

Ettevõtlik noor algatab, vastutab, küsib, kahtleb, uurib lisa ja – mis eriti oluline – on positiivse suhtumisega nii endasse kui ka teistesse. Ettevõtlikuks kasvab inimene ebamugavuste kaudu, mis panevad teda otsima paremaid lahendusi, sunnivad kastist välja mõtlema, kirjutab Jüri Gümnaasiumi õpetaja Triin Toomesaar Delfi Eesti Elu Rae Sõnumites

Tunnis, kus õpetaja teeb õpilase jaoks kõik ette-taha ära, ootab või ütleb lausa ette ühesuguseid õigeid vastuseid, on väga keeruline selliseks kasvada. Seetõttu jätan ma tihti otsad erinevate teemade juures lahtiseks, annan õppimisvastutuse lastele, toon tundidesse vaidlusi põhjustavaid küsimusi, esitan mõnikord lausa ärritavaid vastuargumente, andes õpilasele võimaluse ise otsustada, mida ja miks ta usub, õpib või teeb. Oma mugavustsoonist, kus on tihti väga mõnus oleskleda, tuleb välja astuda – lihtne pole see aga ei õpilasele ega õpetajale.

Ettevõtlikkus on minu hinnangul treenitav harjumus, mistõttu soovitasin oma kolleegidele (konverentsil „Ettevõtlik kool Rae vallas" – toim) anda rohkem võimalusi ja vastutust õpilastel endil tundi kujundada, sellest erinevate tegevuste kaudu osa võtta. Et noor oleks aga selliseks õppimiseks valmis, peaks õpetaja palju aega investeerima just pisikeste konksude ehk motivaatorite leidmiseks. Mis paneb õpilast huvituma arvsõnade õigekirjast, ruutvõrranditest, uuest sõnavarast, kivimitest või raku ehitusest? Põhjendus „sest on vaja" motiveerib pigem neid, kes on juba loomu poolest kohusetundlikumad, aga ka kohusetunne kipub ajaga väsima, kui puudub arusaam, kellele, milleks või kus neid teadmisi-oskusi vaja on.

Õpetaja peaks koos õpilastega läbi arutama, kus, millal ja miks õpitavat reaalselt rakendada saaks, ning aitama luua seoseid õpilaste isiklike eesmärkidega elus.

Mõned nipid. Otsekõne õppimiseks võib kasutada Juku-anekdoote, arvsõnadest rääkides arutleda, miks pankades ja lepingutes arvud sõnadega välja kirjutama peab. Loodusainetes võiks olla julgem, mängulisem ja loomingulisem, pannes õpilased mõtlema, mida ja miks räägiksid omavahel konn ja kurg, kui nad looduses kohtuvad, või mida on kogenud või näinud aegade vältel kujunenud kivimid. Ajaloos huvitavad õpilasi väga erinevad rohkem või vähem totrad leiutised, millega uuest teemast rääkides nende tähelepanu köita.

Loe 7. aprill 2014 avaldatud artiklit Delfi, Eesti Elu, Rae Sõnumid

Seotud uudised

Erasektori vastutustunne järelkasvu osas kasvab

14. May 2014

8. mail toimus Kaubanduskojas koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ümarlaud teemal „Miks praktikute loodud õppematerjalid ei jõua koolitundi?“. Ümarlauas osalesid õppematerjale koostanud „Unistused ellu!“ võrgustiku liikmed, ettevõtjad, haridusametnikud, koolijuhid…