ELOS – Euroopa kui kooli õppekeskkond – programm koolidele

Elos on hariduskontseptsioon, mis edendab Euroopa ja rahvusvahelist dimensiooni hariduses. Elos programmi õpilastele kehtestatud standardid kirjeldavad õpilaste oskusi (võõrkeelte oskus ja kasutamine, ettevõtlikkus/ ettevõtluse, koostöö- ja suhtlemiskompetentsid Euroopa ja rahvusvahelises koostöös). Elos-koolide standardite puhul on keskmes rahvusvaheline koostöö, võõrkeelte ja võõrkeeltes ainete õpetamine ning ettevõtlikkuse arendamine asutuse arengu- ja õppekavalises tegevuses.  

Elos programm toimib Euroopa koolide võrgustikuna, milles antakse kõrgel tasemel haridust valmistades 12-19-aastasi õpilasi ette Euroopa kodaniku rolliks läbi Euroopa õppekeskkonna. Elos-koolide õppekavad on Euroopa ja rahvusvahelise orientatsiooniga, arendatakse Euroopa kompetentse õpilaste ja koolide seas, tegeletakse sihikindlalt erinevate Euroopa hariduslike instrumentide (nt Europass, Euroopa keelemapp, õpilaste sertifikaadid ja portfooliod) rakendamisega koostöös õpilastega.

Üle 140 gümnaasiumi erinevatest Euroopa riikidest kuulub Elos-liikumisse, mille raames toimuvad kohtumised ja seminarid, kogemuste vahetamine ning koolidevahelised ühisprojektid. Rohkem informatsiooni on võimalik leida Tallinna Haridusameti kodulehelt www.tallinn.ee/est/haridus/ELOS  ja projekti kodulehelt http://www.eloseducation.info.

Tallinna Haridusamet osaleb partnerina EL projektides seoses Elos programmiga alates 2009.aastast. Programmi eestvedajaks on Hollandi hariduskeskus Ons Middelbaar Onderwijs, partnerorganisatsioonid on Eestis, Saksamaal, Austrias, Hispaanias, Prantsusmaal, Itaalias, Türgis, Iirimaal, Suurbritannias, Leedus, Poolas, Slovakkias, Portugalis, Rootsis ja Norras.

Tallinnas on Elos-koolide hulgas üheksa kooli: Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool, Tallinna 21. Kool, Tallinna Humanitaargümnaasium, Tallinna Järveotsa Gümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Tallinna 53. Keskkool, Tallinna Saksa Gümnaasium ja Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium.

Lisainfo:
Meelis Kond
Elos rahvuslik koordinaator
Hariduskorralduse teenistuse direktor
Tallinna Haridusamet
Meelis.Kond@tallinnlv.ee

Seotud uudised