Ettevõtlusõppe arendamiseks kogunes Tallinnas laiapõhjaline töörühm

Tartu Ülikooli Ettevõtlus- ja Innovatsioonikeskuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsel kogunes 29. jaanuaril Eesti Kaubandus-Tööstuskojas ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamise töögrupp.

Kohtumise eesmärk oli üle-eestilise kompetentsi koondamine, et suunata ettevõtluse õpet laiemal tasandil. Lisaks ülikoolidele olid kohtumisele kutsutud ka teised ettevõtlusõpet toetavad organisatsioonid.

Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik Karin Jaanson rääkis, et kuigi Eestis tegeleb ettevõtlikkuse ja ettevõtlushariduse arendamisega erinevates vormides palju erinevaid institutsioone, puudub neis tegevustes süsteemsus ja metoodiline liider. „Loodame, et ülikoolide eestvedamisel suudame luua ettevõtlusõpet edendava tõhusa koostööplatvormi ja siduda paremini erinevad haridustasemed. Peamiseks eesmärgiks on, et kõikide haridustasemete lõpetajad oleksid ettevõtlikud ja tööturul nõutud ning neist sirguksid Eestis ja maailmas edukad ettevõtjad.“

Kohtumisel arutati ettevõtlusõppe arendamise võimalusi kolmes töögrupis, et saada ülevaadet tegevustest, organisatsioonidest, õppeainetest, toetusmeetmetest nii kõrghariduse, kutsehariduse kui ka üldhariduse tasemel. Üheskoos mõeldi, mis on olemas ja mis toimib hästi; mis on need asjad, mille puudumine takistab ettevõtlusõpet ja ettevõtlikkuse arendamist enim ning mil määral saavad erinevad organisatsioonid panustada ettevõtlusõppe töögrupi tegevusse.

Lisainfo: Andres Kuusik, TÜ ettevõtlus ja innovatsioonikeskuse juhataja, 737 6321, e-post: andres.kuusik@ut.ee.

Seotud uudised

Algas üle-Euroopaline ettevõtlusõppe edendamise projekt

4. June 2015

Viie riigi haridusministeeriumide osalusel ja Euroopa Junior Achievement’i eestvedamisel algas Brüsselis ettevõtlusõppe edendamise projekt, mille käigus võrreldakse riikide seniseid praktikaid ja töötatakse välja ühtsed suunised, kuidas laiendada ettevõtlusõpet…

Toimus Ettevõtlusõppe Mõttekoda

13. May 2013

19. aprillil kogunes Kaubanduskojas Ettevõtlusõppe Mõttekoda, et vahetada infot, mis ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe maastikul uudist ja millised on edasised arenguvajadused, et Eesti haridussüsteemis oleks loodud head võimalused ettevõtliku…