Tallinna Tehnikaülikool kutsub ettevõtjaid mentoriteks

Hea ettevõtja!

Teie kogemus on väärtuslik sisend ettevõtlusega alustavale noorele inimesele. Tallinna Tehnikaülikooli poolt on loomisel ettevõtlusalaste kogemustega mentorite võrgustik Põhja Eestis.

2014. aasta sügissemestril (väikeses mahus ka kevadel) algavad taas ettevõtlusõppe kursused, kus üliõpilased peavad 14 nädala jooksul jõudma äriideest prototüübini, mille osas on tõestatud nõudlus. Otsime üliõpilastele erinevate valdkondade (IKT, biotehnoloogia, metalli- ja masinaehitus, energeetika, logistika, keemiatööstus, loomemajandus, sotsiaalne ettevõtlus jne) mentoreid. Pakume võimalust olla koos õppejõududega kaaslaseks ja teejuhiks noortele ettevõtjaks kujunemisel ning osaleda võrgustiku üritustel.

Mentorilt ootame innukust ja huvi nõustada üliõpilasi vastavalt koostöös kujunenud vajadusele. Üliõpilaste meeskond võtab mentoriga ühendust, tutvustab oma äriideed, tegevusplaani ja ajakava ning lepib kokku suhtlemisvormi ja –sageduse. Tulemuslik koostöö eeldab 2-3 kohtumist semestris ja kirjalikku suhtlemist. Lisaks võimalusel 1-2 loengut aasta jooksul, rääkimaks üliõpilastele praktilistest kogemustest ettevõtte alustamisel ja selle juhtimisel.

Kui leiate, et tahate oma kogemusi jagada, siis palun andke sellest teada e-mailile signe.rosenberg@ttu.ee.

Mentoritelt paluksime järgmisi andmeid:

Ettevõtte/ettevõtete nimed, milles olete osanikuks ning nende ettevõtete tegevusvaldkonnad.

Kontaktandmed (e-mail, telefon).

Seotud uudised

Tallinna Tehnikaülikool kutsub ettevõtjaid mentoriteks

20. December 2013

Hea ettevõtja! Teie kogemus on väärtuslik sisend ettevõtlusega alustavale noorele inimesele. Tallinna Tehnikaülikooli poolt on loomisel ettevõtlusalaste kogemustega mentorite võrgustik Põhja Eestis. 2014. aasta sügissemestril (väikeses mahus ka…