Saaremaa tüdruk lööb kaasa üle-euroopalisel noorte talentide foorumil

26-29. jaanuaril osaleb Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilane Hanna Tuus noorte teadusfoorumil Šveitsis, kus arutletakse tuleviku töökohtade üle.

Kuu lõpus leiab Šveitsis aset foorum (Swiss Talent Forum), kuhu on kutsutud osalema 70 noort talenti üle kogu Euroopa. Foorumi teemaks on „Töö tulevik (Future of Work)“. Osalejate hulgas on nii koolitöös kui teadustööde konkurssidel silma paistnud õpilasi. Eesti esindaja saadab foorumile Eesti Teadusagentuur. Hanna Tuus osales 2013. aasta õpilaste teadustööde konkursil ja lisaks heale uurimistööle paistis silma ka ühiskondlikult aktiivse mõtteviisi ja julge esitlusega.

Foorumil kohtuvad noored oma ala tippspetsialistide ja tunnustatud kõneisikutega ärist, teadusest, ja poliitikast, et otsida koos lahendusi olulistele tulevikuprobleemidele. Mitmekesine  programm sisaldab nii inspireerivaid ettekandeid kui ka diskussioone ja töötubasid, mille käigus noored mõtteid vahetada saavad. Arutletakse trendide üle tuleviku töökohtades ja otsitakse lahendusi kitsaskohtadele.  Mõeldakse,  kuidas kohaneda üha muutuva töökeskkonnaga ja kuidas teadus- ja arendustegevus seejuures kaasa aidata saab. Arutlusele tulevad nii inimlikud, tehnoloogilised, globaliseerumise, kui majandusega seotud aspektid selle juures.

Foorumit korraldab Sihtasutus Swiss Youth in Science, mis juba 1967. aastast noorte teadushuvi ärgitab. Käesoleval aastal korraldatakse foorumit kolmandat korda. Varasematel aastatel (2009 ja 2011) on arutletud energeetika ja tervise teemadel.

Lisainfo:
Reet Rannik
Eesti Teadusagentuur
tel: 53 472 959
reet.rannik@etag.ee

Seotud uudised

Praktika on hüppelaud noorte talentide püüdmiseks

31. May 2016

Esmakordselt ajaloos tegutsevad praegu tööturul korraga viis generatsiooni. Millised on äsja tööturule sisenenud Y- ja Z-generatsioonide ootused tööandjale? Kuidas nad vanemate generatsioonidega omavahel tööle panna? Kas ja miks…